Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poradnictwo ogrodnicze w Polskim Związku Działkowców - 24.04.2012

Podstawową opiekę ogrodniczą na rzecz działkowców w PZD sprawują etatowi instruktorzy ogrodniczy, którzy działają  praktycznie we wszystkich okręgowych zarządach PZD oraz społeczni instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. Społeczni instruktorzy,  których obecnie jest blisko 6 000, działają przede wszystkim w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, ale jest również znaczna grupa instruktorów działających na szczeblu okręgu i kraju. Społeczni instruktorzy to działkowcy, którzy powołani są spośród długoletnich działkowców o dużym doświadczeniu. To właśnie oni w pierwszej kolejności służą pomocą działkowcom w zakresie prawidłowego zagospodarowania działek i ich modernizacji, a także poradnictwa ogrodniczego. Dlatego też Związek zwraca szczególną uwagę w zakresie ich stałego doszkalania, pogłębiania wiedzy ogrodniczej i przygotowywania do wykonywania zadań przypisanych tej Służbie. Dlatego też okręgowe zarządy PZD organizują z myślą o nich szkolenia oraz narady, na których przekazywane są instruktorom najnowsze trendy w dziedzinie ogrodnictwa, szeroko omawiana jest sprawa  zagospodarowania i modernizacji działek oraz  przekazane są informacje dotyczące aktualnej sytuacji Związku. Wykłady z zakresu przepisów związkowych prowadzą przedstawiciele okręgowego zarządu PZD, zaś  tematy ogrodnicze przedstawiają zapraszani na szkolenia specjaliści znający specyfikę ogrodnictwa działkowego z uczelni wyższych, ośrodków doradztwa rolniczego, instytutów naukowych. W ubiegłym roku OZ PZD zorganizowały łącznie 102 takie szkolenia. Koszty organizacji szkoleń pokrył PZD ze środków Funduszu Oświatowego.

Szczególne znaczenie w pogłębianiu wiedzy instruktorów mają rejonowe konferencje szkoleniowe organizowane przez Krajową Radę, w których uczestniczą najbardziej doświadczeni instruktorzy SSI PZD. W ubiegłym roku Krajowa Rada zorganizowała przy współudziale OZ  PZD Toruńsko – Włocławskiego w Toruniu, Podlaskiego w Białymstoku, Podkarpackiego w Rzeszowie, w Gorzowie Wlkp. i Opolskiego w Opolu 5 3-dniowych rejonowych konferencji szkoleniowych, w których uczestniczyło 255 instruktorów. Program konferencji obejmował takie dziedziny jak: zagospodarowanie i modernizacja działki, warzywnictwo, sadownictwo, nawożenie, ochrona roślin, ekologia. Do prowadzenia wykładów zapraszani byli  wysokiej klasy specjaliści z instytutów i uczelni wyższych, znający specyfikę ogrodnictwa działkowego. Celem tych konferencji jest przede wszystkim przekazanie instruktorom najnowszych doświadczeń oraz osiągnięć nauki ogrodniczej. Konferencje te cieszą się dużym zainteresowaniem, a  przede wszystkim są bardzo pomocne w wykonywaniu społecznych obowiązków przez instruktorów na rzecz działkowców.   Koszty organizacji konferencji pokryła Krajowa Rada PZD ze środków Funduszu Oświatowego KR PZD. ECH

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.