Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Markiem Gosem oraz Wicewojewodą Świętokrzyskim Panią Beatą Oczkowicz - 24.04.2012

     W dniach 10 i 11 kwietnia 2012 r. odbyły się kolejne spotkania Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z cyklu spotkań z parlamentarzystami Ziemi Świętokrzyskiej oraz przedstawicielami władzy samorządowej i szczebla centralnego w województwie.

     W trakcie spotkania z posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego - Panem Markiem Gosem poruszono najważniejszy obecnie dla Polskiego Związku Działkowców temat a mianowicie wniesione wnioski przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wybranych zapisów obowiązującej Ustawy o ROD względnie całości tegoż aktu normatywnego.

     Pan Poseł z wielką uwagą wysłuchał przedstawionych informacji i zadeklarował, iż poczyni kroki celem uzyskania informacji o powstałej możliwości prowadzenia prac nad nowymi regulacjami w odniesieniu do PZD w ramach obecnego Ministerstwa Transportu.

     Jednocześnie bardzo życzliwie i z uznaniem odniósł się do idei ogrodnictwa działkowego a przede wszystkim samego Związku, który w roku ubiegłym obchodził swój jubileusz 30-lecia.

    Wskazał na wielką rolę i znaczenie jakie spełniają rodzinne ogrody działkowe dla społeczności lokalnej miasta Kielce, województwa świętokrzyskiego oraz całego kraju.

     Podkreślił szczególnie wagę ogrodów dla ponad milionowej grupy obywateli i ich rodzin, tak w zakresie rekreacji, spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu jak i kontaktów międzyludzkich. Uwypuklił znaczenie ROD dla środowiska naturalnego i krajobrazu miast.

     Pan Poseł w pełni popiera działania Związku zmierzające do zachowania blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń.

    Zapewnił o swoim głosie poparcia w zakresie utrzymania obowiązujących regulacji prawnych w odniesieniu do Działkowców i PZD.

     W dniu 11 marca br. odbyło się z kolei spotkanie przedstawicieli OZ z Wicewojewodą Świętokrzyskim Panią Beatą Oczkowicz.

     Życzliwie przyjęta  delegacja PZD zapoznała Panią Wicewojewodę z aktualną sytuacją Działkowców i R0D aby także przedstawiciele władzy lokalnej świadomi byli zagrożeń skierowanych w stronę Związku i znali stanowisko samych członków w tymże zakresie.   

 

Kierownik Biura OZ

Jan Stańczyk

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.