Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z władzami samorządowymi Powiatu Chodzieskiego - 23.04.2012

W dniu 17 kwietnia 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów 9 rodzinnych ogrodów działkowych miasta Chodzieży z władzami samorządowymi, które reprezentowali: Wicestarosta Chodzieski - Mirosław Juraszek oraz Burmistrz miasta Chodzieży - Jacek Gursz.

Okręgowy Zarząd PZD na spotkaniu tym reprezentowali: Prezes OZ - Marian Praczyk, Wiceprezes OZ-Maria Fojt oraz Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD – Edward Stawny.

Spotkanie poświęcone było ocenie współpracy samorządów ROD i Okręgowego Zarządu PZD z władzami samorządowymi oraz ocenie funkcjonowania ogrodów i ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku.

Wprowadzenie do dyskusji przedstawił Prezes OZ PZD- Marian Praczyk, który pozytywnie ocenił wieloletnia współpracę władz samorządowych z ogrodami i okręgowym zarządem PZD. Podziękował za udział w zebraniach i wsparcie finansowe ogrodów przez władze miasta Chodzieży. Następnie odniósł się do problemów, jakie mają ogrody i Związek z powodu zaskarżenia naszej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Wniosek o stwierdzenie nieważności całej naszej ustawy został skierowany w 2010 roku. Działkowcy znając skutki zmiany ustawy od 2010 roku działkowcy i Związek kierują listy i apele do władz naszego Państwa w sprawie nienaruszalności zapisów ustawy, lecz pozostają one bez odpowiedzi. Poprosił o wsparcie naszych działań w obronie ustawy.

W dyskusji głos zabrali:

- Jacek Gursz – Burmistrz Miasta Chodzieży poinformował, że władze miasta nie maja zamiaru likwidować ogrodów. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest dobra. Będę ją bronił i jeśli będzie trzeba to pojadę z Wami na następny Kongres PZD. Dopóki jestem Burmistrzem będę zawsze z Wami. Chodzież to miejscowość  wypoczynkowa, między innymi dzięki ogrodom działkowym utrzymywanym przez działkowców. Samorządy ogrodów działkowych miasta Chodzieży są aktywne i bardzo dobrze widziane przez społeczność lokalną. Władza samorządowa musi być zawsze dostępna dla działkowców i ich samorządów.  Współpraca z samorządami ogrodów i okręgowego zarządu była zawsze dobra i z pewnością tak będzie nadal. Na zakończenie swojej wypowiedzi odniósł się z niepokojem do braku odpowiedzi ze strony najważniejszych osób w Państwie.

- Mirosław Juraszek- Wicestarosta Chodzieski przeprosił za nieobecność Starosty Chodzieskiego, który uczestniczy w ważnym innym spotkaniu. Stwierdził, że nie można wszystkiego zabetonować w Chodzieży, mimo że 18% powierzchni miasta to lasy. Ogrody działkowe integrują działkowców ich rodziny oraz społeczność lokalną.

- Henryk Koźlarek – Prezes ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży – stwierdził, że zawsze była dobra współpraca władz miast i powiatu z ogrodami działkowymi. Dodał, że działkowcy i zarządy ogrodów z powodu ciągłych ataków na ustawę nie wiedzą czy mają inwestować w swoje działki i infrastrukturę ogrodów czy nie. Poprosił, aby samorządowcy pomogli nam w walce o ustawę i przedstawili stanowisko w jej obronie.

Samorządowcy poinformowali wszystkich uczestników spotkania, że swoje stanowisko skierują do Premiera Rządu RP Donalda Tuska.

Prezes OZ PZD podziękował władzom samorządowym za zrozumienie naszych problemów i wsparcie naszych działań w obronie ustawy i Związku.

 

Andrzej Kierzkowski

Sekretarz OZ PZD w Pile.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio