Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenia dla kandydatów na działkowców w 2011 roku - 23.04.2012

 

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się w dniu 28 marca 2012 r. z  oceną organizowanych przez okręgowe zarządy PZD szkoleń dla kandydatów na działkowców w 2011 roku.

Szkolenia kandydatów na działkowców, należą do podstawowego szkolenia, które ma obowiązek ukończyć wszyscy kandydaci na działkowców. Organizowane są we wszystkich Okręgowych Zarządach PZD najczęściej w wymiarze od 12 a nawet do 20 godzin. Na takim szkoleniu kandydaci zostają zapoznani z najważniejszymi przepisami związkowymi w zakresie funkcjonowania Związku i jego podstawowych organów, zasadami zagospodarowania i modernizacji działki, jej wyposażania w urządzenia trwałe oraz specyfikę uprawy, nawożenia i ochrony roślin na działkach.  Wykłady z zakresu przepisów związkowych prowadzą przedstawiciele okręgowego zarządu PZD, zaś  tematy z zakresu ogrodnictwa głównie omawiają  instruktorzy SSI PZD mający dobre przygotowanie zawodowe, ale również zapraszani są specjaliści znający specyfikę ogrodnictwa działkowego z uczelni wyższych, ośrodków doradztwa rolniczego, instytutów naukowych. W trakcie szkoleń każdy kandydat otrzymał bezpłatnie książkę Prawo w PZD, w której zawarte są m.in. Ustawa o ROR z dnia 8 lipca 2005r.,Regulamin ROD, Statut PZD, Uchwała Krajowej Rady PZD w sprawie funkcjonowania ROD  z dnia 22 lutego 2002 r., inne ustawy i uchwały mające zastosowanie w funkcjonowaniu ogrodów  działkowych.

W 2011 roku w PZD odbyło się 716 szkoleń, którymi objęto łącznie 23 789 kandydatów na działkowców.

Koszty wszystkich szkoleń poniósł Polski Związek Działkowców ze środków Funduszu Oświatowego.

ECH

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.