Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

W Bydgoszczy znów jest „Swoboda” - 23.04.2012

            W dniu 21 kwietnia 2012r. bydgoscy działkowcy otrzymali nowy, odtworzony w miejsce po zlikwidowanym pod miejską inwestycję - budowy biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Rodzinny Ogród Działkowy „Swoboda”. W uroczystym przekazaniu ogrodu uczestniczyli zaproszeni Goście – prezes Krajowej Rady PZD p. Eugeniusz Kondracki, poseł Anna Bańkowska, przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy p. Roman Jasiakiewicz, reprezentująca Urząd Miasta w Bydgoszczy dyrektor Wydziału Inwestycji p. Lucyna Kojder – Szweda oraz p. Jerzy Drzewianowski, reprezentujący głównego wykonawcę budowy ROD prezes firmy KONBUD p. Zbigniew Jasiecki oraz p. Krzysztof Ożga, członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy na czele z Panią prezes Barbarą Kokot, przedstawiciele bydgoskich mediów oraz członkowie ROD „Swoboda”.

          Wniesienie sztandaru OZ PZD w Bydgoszczy oraz wysłuchanie hymnu Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczypospolita” zainaugurowało w sposób podniosły uroczystość otwarcia ogrodu.

          W swoim okolicznościowym wystąpieniu, prezes OZ PZD p. Barbara Kokot podkreśliła słuszność podjętej decyzji dotyczącej kontynuacji tradycji ogrodu, po przekazaniu Miastu terenu dot. ROD „Swoboda” w Bydgoszczy  pod inwestycję celu publicznego. W dniu 29 grudnia 2011r. Miasto Bydgoszcz protokolarnie przekazało Okręgowemu Zarządowi PZD w Bydgoszczy nowy ogród z pełną infrastrukturą. Ogród ma powierzchnię 3,6953 ha i 67 działek. Koszt odtworzenia ogrodu wyniósł ok. 3,3 mln złotych.  Pełna treść wystąpienia zawierająca historię zlikwidowanego ogrodu oraz wagę zapisów ustawy o rod, w części określającej warunki likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, które zadecydowały o możliwości odtworzenia ogrodu „Swoboda”, poprzez zapewnienie nieruchomości zamiennej oraz odtworzenia urządzeń i budynków  zlikwidowanego ogrodu – stanowi załącznik do nin. informacji.

          Prezes KR p. Eugeniusz Kondracki z satysfakcją poinformował o sprawdzonych w praktyce zapisach ustawy o ROD, czego dowód odbieramy w dniu dzisiejszym, mogąc przekazać działkowcom „Swobody” nowy, odtworzony ogród. Zwrócił też uwagę na trafność decyzji członków ogrodu, którzy powrócili do jego historycznej nazwy „Swoboda”. Ten ogród istniał ponad 100 lat, ma swoją bogatą przeszłość, zapisaną złotymi zgłoskami w całej historii ruchu ogrodów działkowych w Polsce. PZD przekazując grunty ogrodu „Swoboda” położone w centrum miasta na ważną inwestycję miejską, pokazało wolę zrozumienia dla potrzeb miasta, natomiast Urząd Miejski w Bydgoszczy wywiązał się z obowiązku wynikającego z postanowień ustawy o ROD.

          Goście uroczystości, Pan Roman Jasiakiewicz i Pani poseł Anna Bańkowska wyrazili zadowolenie z osiągniętych efektów współpracy Związku z bydgoskim Ratuszem. Pani poseł poinformowała ponadto o swoim wystąpieniu skierowanym do Ministra Transportu, Budown. i Gosp. Morskiej w formie zapytania w sprawie ewent. prac nad nową ustawą o ogrodach działkowych oraz n/t braku konsultacji z PZD w tym temacie.

          W imieniu działkowców ogrodu wystąpiła Pani Zofia Wysocka – Jucewicz. Jako najstarszy członek nowego ROD „Swoboda”, pamiętająca okres bezpośrednio po zakończeniu II Wojny Światowej powiedziała, że po decyzji w sprawie likwidacji dawnej „Swobody”, nie wierzyła w jego odtworzenie. Dzisiaj z satysfakcją mówiła o zadowoleniu z tak szybkiego przekazania ogrodu działkowcom i o przygotowaniu jego nowej infrastruktury na nowym miejscu. Określiła ten fakt, że jest to dla ogrodu „Swoboda” - jako „życie po  życiu”. W bardzo miłym, wręcz romantycznym wystąpieniu opisała uroki i swoją radość z możliwości kontynuowania korzystania z działki w ROD.

          W kolejnym punkcie uroczystości prezes OZ PZD w Bydgoszczy p. Barbara Kokot dokonała wręczenia okolicznościowych statuetek oraz wydawnictw książkowych Gościom honorowym, których działania miały istotny wpływ na realizację decyzji w sprawie odtworzenia i przekazania działkowcom nowego ogrodu. Po dokonaniu symbolicznego przecięcia wstęgi, nastąpiło uroczyste wręczenie przydziału działki poszczególnym członkom ogrodu wraz z Vademecum Działkowca.

        Wiceprezes ROD „Swoboda” Pani Justyna Wołowska przedstawiła uczestnikom spotkania treść proponowanego Wystąpienia do Pani Marszałek Sejmu RP w sprawie obrony ustawy o ROD. Jego treść podpisali własnoręcznie członkowie ogrodu i uczestnicy uroczystości.

          Następnie dokonano posadzenia „drzewka pamięci” uroczystego przekazania ogrodu użytkownikom działek w ROD „Swoboda”, wraz ze statuetką okolicznościową dokumentującą ten fakt. Na zakończenie oficjalnej części, po wyprowadzeniu sztandaru OZ PZD przez poczet sztandarowy, wyłożono księgę pamiątkową upamiętniającą to doniosłe wydarzenie, do której wpisów dokonywali uczestnicy uroczystości.

Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda” Pan Andrzej Bernat zaprosił wszystkich do wspólnej biesiady, która zakończyła to historyczne i miłe spotkanie.

 

 

                                                                Zbigniew Kania

                                                              Sekretarz OZ w Bydgoszczy

Zdjęcia z otwarcia ROD "Swoboda" można obejrzeć w naszej galerii (link).

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.