Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Brawo Działkowcy Śremu ! - 23.04.2012

W Śremie trzy Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane są w pobliżu jeziora Grzymisławskiego. Były one zaopatrywane w wodę do podlewania z ujęcia wodnego Odlewni Żeliwa w Śremie. Użytkownikami działek w tych ogrodach są głownie byli pracownicy tej odlewni. W roku 2009, po upadku Odlewni, jej majątek został sprzedany prywatnym właścicielom. Nowy właściciel ujęcia wodnego wypowiedział umowę o zaopatrywaniu w wodę. Żadne negocjacje w tej sprawie nie dały rezultatu. Ustalono, że jedyną możliwością zapewnienia zaopatrzenia w wodę do podlewania jest wybudowanie własnego ujęcia wraz z pompownią. W listopadzie 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zebrania w ROD im. Kopernika w Śremie, ROD im. Wł. Reymonta w Śremie, ROD im. St. Staszica w Śremie podjęły uchwały o realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa pompowni – ujęcia wody z jeziora”. Zarządy tych ogrodów pod przewodnictwem Prezesów Franciszka Tomczaka, Bolesława Wośkowiaka i Marianny Zagłobińskiej zawarły „Porozumienie” o wspólnym prowadzeniu tej inwestycji. Kierowanie wszystkimi działaniami organizacyjnymi powierzono Prezesowi ROD im. M. Kopernika Panu Franciszkowi Tomczakowi. Uzyskano również zgodę Prezydium OZ w Poznaniu na prowadzenie tej inwestycji.

W początkowej fazie zakładano wykonanie I etapu tj. przygotowania dokumentacji i uzyskanie pozwoleń na budowę oraz zakup pomp. Prace te zakończono w I połowie 2010 r. W tym samym roku przystąpiono do realizacji II etapu tj. wykonania ujęcia i pompowni. Było to bardzo poważne zadanie inżynieryjne.

W trakcie realizacji tych robót, z uwagi na bardzo wysoki poziom wody jeziora oraz stwierdzenie, że w miejscu posadowienia pompowni występują bardzo niekorzystne warunki geologiczne konieczne było rozszerzenie zakresu robót o następujące prace:

a) wykonanie drogi dojazdowej z płyt oraz jej demontaż,

b) wykonanie komory żelbetowej między studnią a czerpnią,

c) wykonanie tymczasowego ujęcia wody dla zachowania ciągłości dostaw wody do działek,

d) wykonanie specjalistycznego fundamentu pod budynek hydroforni, w tym zakup, dostawa i montaż studni żelbetowej o średnicy 2 m, wykonanie korka betonowego wewnątrz studni, wypełnienie i zagęszczenie przestrzeni wewnątrz studni; szalowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentowej płyty żelbetowej. Rozszerzenie zakresu robót spowodowało znaczny przyrost kosztów stąd niezwykle dramatyczne dla społeczności ogrodów było zebranie funduszy na ich pokrycie. Łączny koszt inwestycji wyniósł 440 tys. zł.

Niezwykle cenną dla działkowców była pomocna dłoń podana przez Burmistrza Śremu Pana Adama Lewandowskiego. Dzięki zrozumieniu potrzeb działkowców Miasto Śrem przekazało działkę przylegającą do jeziora na której można było posadowić ujęcie wraz z przepompownią. Równie znaczącej pomocy udzieliło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie na czele z jego Dyrektorem Panem Andrzejem Szczepaniakiem. Kierowanie budową tego niezwykle profesjonalnego rozwiązania nieodpłatnie podjął się  Pan Pantaleo Cammarano. W wyniku postępowania przetargowego robotę zlecono Firmie JANBUD  Pana Janusza Kowalskiego, tej decyzji pod względem trafności wyboru mogą sobie pogratulować działkowcy. Do łańcucha ludzi dobrej woli dołączył również Polski Związek Działkowców. Krajowa Rada PZD przyznała dofinansowanie tej poważnej inwestycji w kwocie 30 000zł, dotacje przyznał również Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu.

Dzięki zapobiegliwości Pana F. Tomczaka  udało się zjednoczyć do wspólnego działania wymienionych powyżej „Ludzi dobrej woli” oraz działkowców i zarządy ROD , pokonując na trasie wiele przeciwności i zrealizować to niezwykle skomplikowane i kosztowne zadanie.

W dniu 17.04.2012 r. odbyło się, z udziałem wszystkich współrealizatorów,  uroczyste otwarcie i rozruch ujęcia wodnego i pompowni. W uroczystości uczestniczył Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu Pan dr Zdzisław Śliwa, Wiceprezes OZ PZD w Poznaniu Jerzy Kucznerowicz oraz Burmistrz Śremu Pan Adam Lewandowski oraz pozostali współrealizatorzy tej inwestycji.

Składając podziękowania wszystkim obecnym  Pan Franciszek Tomczak przekazał niezwykle serdeczne podziękowania Prezesowi PZD Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu za wsparcie tak potrzebnej inwestycji dla ponad sześciuset działkowców ze Śremu.

Dziękując wszystkim współuczestnikom wykonania tego ambitnego zadania Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu pragnie szczególnie serdecznie pogratulować działkowcom i zarządom tych trzech ROD podjęcia słusznej decyzji, mobilizacji finansowej i profesjonalnie wykonanej inwestycji. Wasze działania będą zapewne dobrym przykładem dla innych społeczności ogrodowych.

 

 

Opracował Jerzy Kucznerowicz

 

           

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.