Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Komisja ds. zagospodarowania i modernizacji ogrodów i działek - 23.04.2012

 

W dniu 19 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Rady PZD ds. zagospodarowania i modernizacji ogrodów i działek, któremu przewodniczył Antoni Kostrzewa, członek Prezydium Krajowej Rady PZD, przewodniczący Komisji. Głównym tematem posiedzenia było szkolenie kandydatów na działkowców w PZD. Ponieważ Związek do lat stosuje zasadę – najpierw obowiązkowe szkolenie, następnie nadanie członkostwa Związku i wówczas  przyznanie działki, a szkolenia te organizowane są przez Okręgowe Zarządy PZD, przewodniczący Komisji przedstawił  informację z organizowanych w OZ PZD szkoleń dla kandydatów na działkowców w ubiegłym roku oraz ocenę tego zjawiska. Najwięcej uwag budził fakt, że  OZ PZD szkolenia te organizowały w różnym wymiarze czasowym, niekiedy wręcz zbyt krótkim, aby możliwe było przedstawienie wszystkich niezbędnych zagadnień kandydatom. Ponadto dobór tematów  w wielu przypadkach budził również pewne zastrzeżenia. Dlatego też opracowany został ujednolicony program szkolenia kandydatów na działkowców w PZD, który zakłada przekazanie kandydatom w czasie minimum 12 godz. niezbędnej wiedzy w stopniu podstawowym koniecznej do funkcjonowania w ROD i uprawy działki. Znaczny nacisk w programie położono na zagospodarowanie i modernizację działki.

Komisja zapoznała się z  dotychczas opracowanymi przez OZ PZD programami modernizacji działek w ROD, biorąc pod uwagę sposób ich opracowania pod względem metrycznym jak również organizacyjnym.

Ważnym tematem posiedzenia była również ocena organizowanych przez OZ PZD pokazów cięcia. Sprawa ta była bardzo promowana w Związku i dlatego też temat ten został  przedstawiony i omówiony głównie pod względem ilości przeprowadzonych dotychczas pokazów przez okręgi i ROD oraz zaplanowanych w najbliższym czasie.    

Na posiedzeniu została również poruszona sprawa konkursów krajowych ogłoszonych w 2012 roku , tj. „Najlepszy ROD Roku 2012” oraz „Wzorowa Działka Roku 2012”. W związku z tym, że powoli zbliża się termin zgłaszania ogrodów i działek do konkursów (do 25 maja br.) Komisja przymierzyła się do ustalenia składu zespołów, które będą przeprowadzać w okresie od 15 czerwca do 10 lipca lustracje konkursowe. W skład tych zespołów wejdą członkowie Komisji Krajowej Rady PZD ds. zagospodarowania i modernizacji ogrodów i działek z udziałem  instruktorów ogrodniczych OZ PZD oraz społecznych instruktorów SSI PZD. ECH

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.