Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Małżonkowie ! Zabezpieczcie swoje prawa do działki - 20.04.2012

Zgodnie ze statutem PZD małżonkowie mogą być oboje członkami Związku i mieć prawo użytkowania tej samej działki. Jest to jedyny przypadek, gdy dwie osoby mogą mieć przydział tej samej działki. Ten wyjątek stawia małżonków w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż jeśli oboje są członkami Związku, to wówczas korzystają w pełni ze wszystkich praw przypadających członkowi PZD – każdy z małżonków w równej mierze korzysta z tych praw.

 

Taka możliwość jest szczególnie cenna, gdyż prawo do decydowania o najistotniejszych sprawach funkcjonowania ROD mają wyłącznie członkowie PZD. Przejawia się to w prawie do uczestniczenia w dorocznym walnym zebraniu – to jest organ PZD i prawo udziału mają tylko członkowie Związku, a więc jeśli współmałżonek nie jest członkiem PZD nie może brać udziału w walnym zebraniu, nie może też zastępować współmałżonka na tym walnym. Jeśli oboje są członkami Związku – oboje mają prawo czynnie uczestniczyć w walnym zebraniu i każdy ma jeden głos.

 

Z członkostwa obojga małżonków wynikają same korzyści:

  1. Gdyby jeden z małżonków zrzekł się członkostwa Związku i prawa użytkowania działki – drugi zachowuje te prawa i dla niego w sensie prawnym i formalnym nic się nie zmieniło
  2. Warto także zadbać o przyszłość. Gdy oboje małżonkowie są członkami PZD, to w przypadku śmierci jednego z nich drugi współmałżonek w zasadzie nie musi nic robić – był i jest członkiem PZD, miał i ma prawo użytkowania działki.
  3. Małżonkowie wnoszą wszystkie opłaty w pojedynczym wymiarze, a więc jedną składkę członkowską, jedną opłatę na rzecz ogrodu i inne opłaty uchwalane przez walne zebranie.
  4. Uchwaloną przez walne zebranie ilość godzin prac na rzecz ogrodu małżonkowie wykonują w jednym wymiarze, a w razie niemożności wykonania tych prac, wpłacają ekwiwalent za niewykonane prace również w pojedynczym wymiarze.
  5. W przypadku wykonywania w ROD inwestycji małżonkowie również wnoszą jedną opłatę na rzecz tej inwestycji w wysokości uchwalonej przez walne zebranie i wykonują ilość przewidzianych godzin pracy na rzecz inwestycji także w pojedynczym wymiarze. W przypadku niewykonania tych prac wnoszą jeden ekwiwalent za nieprzepracowane godziny.

 

Jeśli o członkostwo ubiega się małżonek członka Związku – po uchwale zarządu ROD o przyjęciu w poczet członków PZD nie wnosi wpisowego.

 

Jeśli o przydział działki i członkostwo w PZD ubiega się małżeństwo –wnoszą wszystkie opłaty w pojedynczym wymiarze – jedno wpisowe, jedna oplata inwestycyjna, jedna składka członkowska i opłaty uchwalone przez walne w pojedynczym wymiarze.

 

Członkostwo obojga małżonków to same korzyści i zero dodatkowych opłat i obowiązków, dlatego:

1)    jeśli Twój małżonek jest członkiem PZD, a Ty jeszcze nie pobierz (w zarządzie ROD lub ze strony internetowej www.pzd.pl) i wypełnij druk deklaracji członkowskiej i złóż w swoim zarządzie ROD.

2)    jeśli jesteście małżeństwem i właśnie ubiegacie się o działkę w ROD pamiętajcie, aby każde z Was wypełniło osobny druk deklaracji o wstąpieniu do PZD.

 

Wszelkiej pomocy związanej z załatwianiem formalności oraz informacji na ten temat udzielą Państwu Zarząd ROD oraz Okręgowy Zarząd PZD.

Szeroki zakres wiedzy o Związku, a także poradnik jak zostać działkowcem na stronie www.pzd.pl

 

      Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.