Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezesi OZ ustalili dalsze kierunki działań Związku - 19.04.2012

      Zaledwie miesiąc od ostatniego spotkania Prezesi Okręgowych Zarządów spotkali się ponownie, by omówić najważniejsze dla Związku sprawy. Obradom, które odbyły się 19 kwietnia br. w Warszawie, przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Naradę zdominował temat obrony Ustawy o ROD, której losy ważą się obecnie w Trybunale Konstytucyjnym. Prezes PZD Eugniusz Kondracki przypomniał, że działkowcy wysłali już ponad siedemset listów do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, w których zwrócili się z prośbą o zajęcie przez nią stanowiska w ważnej dla nich sprawie, jaką jest obrona Ustawy o ROD. Niestety, pomimo upływu kilku miesięcy, Pani Marszałek milczy. Prezes PZD zaznaczył, że taką postawę jednej z najważniejszych osób w naszym państwie działkowcy odbierają bardzo krytycznie. Czują się ignorowani i lekceważeni. W podobny sposób odbierane jest milczenie premiera Donalda Tuska, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka oraz parlamentarzystów, którzy także bez odpowiedzi pozostawili  kilkaset listów działkowców. Podczas dyskusji prezesi OZ potwierdzili, że nie zamierzają zniechęcać się tą sytuacja i będą nadal składali na ręce przedstawicieli naszych władz listy wyrażające poparcie dla Ustawy o ROD, która bardzo dobrze służy działkowcom.
      Następnie Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wskazał na pozytywne skutki spotkań działkowców z samorządowcami. Wiele z nich zaowocowało konkretnymi deklaracjami poparcia. Złożyli je m.in. Prezydent Zielonej Góry, Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Prezydent Wodzisławia Śląskiego, Burmistrz Miasta Gryfina, Burmistrz Miasta Lubaczowa, Burmistrza Gminy Milcz, Burmistrza Miasta i Gminy Brzeg Dolny, Burmistrz Miasta i Gminy Wołów, Burmistrz Żegania, Burmistrz Żar oraz wielu innych samorządowców ( z pełną listą można zapoznać się na naszej stronie internetowej). Owocem wielu  spotkań są także listy samorządowców do przedstawicieli naszych władz (publikujemy je także na naszej stronie internetowej).
       W wyniku dyskusji ustalono dalsze kierunki działań. Zdaniem Prezesa OZ w Pile Mariana Praczyka wszystkie OZ powinny kontynuować spotykania z samorządowcami, którzy wykazują się dużym zrozumieniem dla spraw działkowców. Na tę kwestię w swoich wystąpieniach uwagę zwrócili także prezes OZ Lublin Stanisław Chodak oraz Prezes OZ Zielona Góra Marian Pasińki.
      Zdaniem Prezesa OZ w Szczecinie Tadeusza Jarzębaka wszystkie OZ winny reagować na niezgodne z prawdą materiały, które na temat PZD pojawiają się w mediach. „Wiele tych materiałów jest bardzo krzywdzących dla całego Związku, dlatego należy na nie reagować”- zaznaczył Prezes. Podobną opinię wyraził Prezes OZ Poznań Zdzisław Śliwa, który powołując się na kłamliwy artykuł, jaki w ostatnich dniach ukazał się na łamach tygodnika „Newsweek”, zaznaczył, że na wszystkie nieprawdziwe informacje prasowe Związek musi reagować. „Dziennikarze Newsweeka bohaterami uczynili, tych którzy łamią prawo budowlane i zapisy naszego Regulaminu.Takim działaniom musimy zdecydowanie przeciwdziałać. Nie mogą mieć nad nami przewagi tylko Ci, którzy mają dostęp do mediów i przekazują im kłamliwe informacje” – dodał Prezez OZ Poznań.  
       W dalszej części omówiona została sprawa stowarzyszeń, które działają na terenie 13 OZ i inicjują wiele niekorzystnych dla Związku działań. Ustalono, że Związek musi podjąć konkretne inicjatywy, by przeciwdziałać negatywnym skutkom ich działań. Następnie przedstawiono program budownictwa ponadnormatywnego na działkach oraz działania służb nadzoru budowlanego w stosunku do samowoli budowlanych. Zapoznano uczestników narady  z decyzją Prezydium KR PZD z 18 kwietnia br. dotyczącą zadań struktur Związku w sprawie budownictwa ponadnormatywnego w ROD.
       Ponieważ jeden z priorytetów jaki Związek wyznaczył sobie na najbliższą kadencję dotyczy realizacji programu modernizacji działek, temat ten nie mógł zostać pominięty na naradzie prezesów. Przedstawiona została informacja dotycząca programów  modernizacji działek, które zostały  uchwalone przez OZ PZD, a następnie omówiono realizację tych programów przez wszystkie okręgi. Ocenie poddane zostały także pokazy cięcia drzew i krzewów owocowych, które od lutego br. odbywają się w OZ.
        Ustalono też działania, jakie w zakresie polityki medialnej powinny podjąć OZ. Za priorytet uznano aktywność na stronach internetowych, jak najczęstsze ich aktualizowanie i publikowanie informacji na temat wszystkich ważnych wydarzeń, które mają miejsce w OZ
W ostatniej części przedstawiona została ocena dotychczas złożonych przez OZ sprawozdań finansowych za miniony rok i preliminarzy finansowych na rok bieżący. Jest to ważne zadanie i obowiązek Okręgów.

(mz)


 

 
Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.