Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Prezydium KR PZD - 19.04.2012

W dniu 18 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Jeden z najważniejszych tematów dotyczył aktualnej sytuacji ogrodów i Związku. Prezes PZD omówił dotychczasowe działania OZ podjęte w celu zachowania Ustawy o ROD w niezmienionym kształcie. W wyniku dyskusji ustalono dalsze kierunki działań, jakie w tym zakresie nadal powinny podejmować OZ, rodzinne ogrody działkowe oraz indywidualni działkowcy. W dalszej części omówiony został temat szkoleń kandydatów na działkowców, który szczegółowo omówiony zostanie podczas narady Prezesów OZ, która odbędzie się 19 kwietnia br. Następnie ocenione zostały pokazy cieć drzew i krzewów owocowych, które od początku bieżącego roku odbywają się we wszystkich OZ.


Prezydium KR PZD przyjęło szereg uchwał, w tym:
·  w sprawie likwidacji części ROD „Paprotka” w Tychach;
· w sprawie dokonania zmian w Rejestrze ROD w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Kolejarz” w Inowrocławiu;
·  w sprawie dokonania zmian w Rejestrze ROD w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Bonarka” w Krakowie;
·  w sprawie likwidacji całości ROD „Ikar” w Balicach;
·  w sprawie wygaszenia prawa użytkowania PZD do nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej działką geodezyjną nr 3/4 , wchodzącej w skład ROD „Odpoczynek” we Wrocławiu;
·  w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 943/8, przynależnej do ROD „Przyszłość” w Pszowie;
·   w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działki nr 12/1 przynależnej do ROD „Różanka” we Wrocławiu;
·    w sprawie skreśleniu z Rejestru ROD KR PZD rodzinnego ogrodu działkowego „Swoboda”, położonego w Bydgoszczy;
Ponadto, Prezydium KR PZD przyznało dotację na usuwanie skutków powodzi dla ROD „Kolejarz” we Wronkach.

Następnie przedstawione zostały sprawozdania finansowe  OZ za 2011 r. oraz  preliminarze finansowe na 2012 r..

W ostatniej części omówione zostały sprawy różne.


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.