Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Demokracja a granice wolności - 18.04.2012

Każdy organizm, urządzenie lub maszyna funkcjonuje prawidłowo gdy jego elementy składowe współpracują sprawnie i harmonijnie. Z upływem czasu, w wyniku naturalnego procesu zużycia, zachodzi konieczność prowadzenia odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, przeglądów i wymiany części zamiennych.

W funkcjonowaniu organizacji społecznych występują analogiczne procesy z tą jednak różnicą, że mamy do czynienia z organizmem żywym i nie ma gotowych procedur ani elementów zamiennych. Można by cały problem sprowadzić do okresowego nowelizowania przepisów prawnych i zmian zasad funkcjonowania struktur, dopasowując je do zmieniającego się ustawicznie otoczenia jako dużego systemu, którego częścią składową jesteśmy jako organizacja społeczna.

Jeżeli ktoś jest bacznym obserwatorem to bez trudu zauważy, że takie zmiany dokonują się ustawicznie w naszym społecznym ruchu ogrodnictwa działkowego na przestrzeni mijającego czasu. Im rozpatrujemy zmiany w dłuższym przedziale czasowym, tym zmiany są bardziej widoczne.

Poszczególne jednostki nie zawsze nadążają za zmianami, to rzecz naturalna. Wcześniej czy później one też dostosują się do nowości.

Niepokojącym jednak zjawiskiem jest próba podporządkowania koniecznych zmian interesom jednostki lub mniejszości. Takie pojmowanie zmian prowadzi do rozstrojenia harmonii w ogrodzie i zaczyna się tzw. niezdrowa rywalizacja, której często używanym narzędziem jest szantaż, pomówienia, kłamstwa lub wręcz nieodpowiedzialny wulgaryzm.

Demokracja jest wielką zdobyczą cywilizacji ale przekraczanie jej granic jest działaniem nagannym.

Celem funkcjonowania Związku jest zachowanie i pomnażanie dorobku oraz wierność tradycji a przede wszystkim wypełnianie funkcji dla których został powołany.

Powstające tu i ówdzie tzw. „stowarzyszenia" same w sobie nie są szkodliwe, jeżeli ich działalność wspiera ogólną ideę ogrodnictwa działkowego. Natomiast staje się ona szkodliwa gdy prowadzi do rozbijania jedności, próby przejmowania kompetencji legalnych organów statutowych, próby przejęcia panowania w ogrodzie w nie zawsze dla ogółu zrozumiałych celów.

W takim przypadku nie ma rywalizacji a występuję wręcz demontaż struktur. Takie działanie wykracza poza granice wolności.

Działania destrukcyjne mają również szkodliwy aspekt w innym wymiarze. Stanowi ono doskonałe podglebie dla przeciwników ogrodnictwa działkowego, którzy wywołują
szum medialny na różnych płaszczyznach aby urabiać opinie publiczną w kierunku przekonania, że ogrody działkowe w mieście to marnotrawstwo gruntu, a stąd nie daleka droga do wykreślenia ich z planu zagospodarowania przestrzennego a wtedy łatwo będzie je rugować z krajobrazu miast.

Taka działalność jest szkodliwa społecznie ale również w wymiarze indywidualnym.

Przedstawianie Związku jako żandarma a działkowców jako uciemiężonych zmierza do podważania autorytetu całej organizacji i do ideologizowanie problemu. Wszystko to zmierza nie do poprawy funkcjonowania organizacji a wręcz odwrotnie do jej osłabienia, atomizowania i konfliktowania. Jest to zło, które czyni się dla ogółu działkowców ale także i dla siebie, gdzie w zaślepieniu podcina się gałąź na której się siedzi.

Model ogrodnictwa działkowego nie ma sobie równych. Wszelkiego rodzaju pomysły na wspólnoty jest propozycją zmierzającą do krzywdy działkowców.

Jeżeli w organizacji występują pewne sprawy, które należy rozwiązywać to należy je poddawać rzeczowej ocenie i szukać wspólnie rozwiązania a nie tworzyć frakcje dążące do

zwalczania wzajemnego. Jest to bowiem droga do nikąd.

Bezkarna kampania w wirtualnych mediach jest szczególnie szkodliwa ze względu na anonimowość adwersarzy i nie najlepszy poziom społecznej dyskusji.

Z powyższych rozważań wynika, iż dzielenie się jak dowodzą liczne przykłady zawsze niesie za sobą osłabienie i upadek. Nie wolno w imię partykularnych interesów małych grup niszczyć osiągnięcia i dorobek pokoleń.

Nie może być przyzwolenia na bezkarne działanie na szkodę ogółu działkowców.

 

 

Prezes Okręgowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców

w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.