Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Mamy piękną ideę i piękne ogrody" - 18.04.2012

Drodzy Działkowcy

Działacze struktur Rodzinnych Ogrodów Działkowych

W nawiązaniu do wytycznych Krajowej Rady PZD pragnę się odnieść w kilku ważnych tematach dla naszego Związku oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Mam kilka spostrzeżeń odnośnie tematów – każdy ogród to inna historia, inne doświadczenia i problemy, co jest najważniejszym problem w ogrodach naszego okręgu, jak należy sobie radzić z tymi problemami.

Otóż na powyższe zagadnienia nie znajdziemy złotego środka – nie mniej jednak wiele problemów i zagadnień możemy rozwiązywać powołując się na prawo w PZD, zasady współżycia społecznego w ogrodach oraz inwencję działaczy struktur ROD.

Każdy ogród działkowy to inna historia, doświadczenia i problemy. Ogrody w naszym kraju powstały przed ponad stu laty, najwięcej w okresie powojennym, wspierane przez zakłady pracy – czyli doinwestowane, dobrze zagospodarowane. Znaczna część ogrodów powstała również w dobie transformacji ustrojowej. Ponad trzydzieści lat temu powstała demokratyczna, niezależna, samorządna organizacja Polskiego Związku Działkowców.

W okresie kryzysu nowopowstałe ogrody borykały się z wieloma problemami natury prawnej i inwestycyjnej. Dzięki aktywności działkowców poprzez nakład pracy i finansów oraz nadzorowi organów nadrzędnych PZD, ogrody powstające w tym czasie wyszły na prostą w znacznej części.

Znakomitym faktem stało się uchwalenie przez sejm RP ustawy z dnia 08 lipca 2005 o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Oczywiście problemów nie pozbyliśmy się – politycy od 20 lat próbują uszczęśliwić nas na siły mamiąc, nierealnymi, złudnymi obietnicami. Czarę goryczy przelało zaskarżenie całej ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego.

Myślę, że stanowiska i apele działkowców struktur ogrodowych, Krajowej Rady PZD pod kierownictwem prezesa Eugeniusza Kondrackiego pozwolą nam przejść suchą stopą po zburzonym morzu nienawiści części elit politycznych, dla których liczy się tylko dobro lobby komercyjnego. Dlatego bardzo ważne znaczenie ma kontakt ogrodu na szczeblu samorządowym – szczególnie poprzez kolegia prezesów.

Docierajmy do władz samorządowych (niezależnie od opcji politycznych) wykazując wagę, zasadność istnienia ogrodów dla infrastruktury miast oraz społeczeństwa, szczególnie mniej zamożnego, podeszłego wiekiem. Otwierając się na inne organizacje pozarządowe pokażmy, że jesteśmy partnerami społecznymi – oczekując pomocy od samorządów i instytucji nie tylko bierzemy – dajemy także nieocenione sposoby na integracje społeczną, tani wypoczynek na łonie przyrody, możliwość pozyskania zdrowych, tanich owoców i warzyw.

Wchodząc w relacje partnerskie z lokalnymi organizacjami możemy uczestniczyć w projektach i korzystać z dotacji. Bardzo ważne są również szkolenia nowych działkowiczów, aktywu, pokazy cięcia drzew i krzewów nie tylko dla działkowców, lecz także dla właścicieli ogrodów przydomowych.

Polski Związek Działkowców należy do Europejskiej Organizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych, ważnym więc jest nawiązywanie kontaktów międzynarodowych między ogrodami - szczególnie w regionach przygranicznych (Zgorzelec). Równie ważnym problemem w ogrodach jest ich wizerunek wewnętrzny oraz szczególnie zewnętrzny, a także przestrzeganie przepisów prawa PZD – głównie regulaminu.

Ogrody chcąc poradzić sobie z tymi problemami muszą przede wszystkim wejść w program modernizacji ogrodów zainicjowany przez Krajową Radę PZD. Modernizując infrastrukturę wewnątrz ogrodu szczególną uwagą musimy otoczyć ogrodzenia zewnętrzne, bramy główne do ogrodów – czyli to co rzutuje na estetykę i wygląd zewnętrzny ogrodu w otoczeniu. Odnośnie regulaminu ROD problemem jest zamieszkiwanie, spalanie odpadów, niezgodne z przepisami zagospodarowanie działek, pustostany oraz brak społecznych instruktorów ogrodowych – tu szczególną rolę i uprawnienia posiadają zarządy ROD. Problemem dla ogrodów są kradzieże i włamania – tu widzę ograniczenie tej patologii poprzez inicjatywę własną działkowców ROD przy współpracy Policji, Straży Miejskiej, w rejonach przygranicznych Straży Granicznej.

Dużą pomoc dla zarządu ROD stanowią powołane komisje problemowe. Bardzo ważnym tematem ostatnio poruszanym jest Internet, szczególnie strony, do których mamy dostęp, możliwość korespondowania, eksponowania osiągnięć, zdobywania wiedzy oraz szerokiego kontaktu.

Myślę, że moje uwagi, choć może się powtarzają są ważne i pomogą w istnieniu i rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych – bo mamy piękną ideę, piękne ogrody, które spełniają bardzo ważną rolę w ekosystemie miast i życia społeczeństwa szczególnie pokoleń rodzin działkowców.

Prezes OZ PZD w Legnicy

           Antoni Molka

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.