Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Stanisław Kalemba popiera działkowców - 18.04.2012

W dniu 16.04. 2012 r. w Pile odbyła się narada Prezesów ROD Okręgu Pilskiego, członków OZ, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. Naradę zwołano w związku z licznie napływającymi informacjami z różnych źródeł o tym, że w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają nieoficjalnie prace nad zmianą ustawy o ROD z 2005 r.

Z zaproszonych parlamentarzystów na spotkanie przybył poseł Stanisław Kalemba.

Narada poświęcona była omówieniu aktualnej sytuacji w Związku, działaniach podejmowanych w obronie naszej ustawy, ich efektach oraz ustaleniu dalszych kierunków działań. Główne tezy tematyki narady zostały zaprezentowane i omówione przez Mariana Praczyka Prezesa OZ i Marię Fojt Wiceprezesa OZ.

W dyskusji udział wzięli: Jarogniew Skrzypczak Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej – omówił aspekty prawne zaskarżenia ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego, Elżbieta Thomas sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej – czuje się oszukana przez władze z powodu braku odpowiedzi i reakcji na nasze listy i stanowiska, Jan Ficerman Prezes ROD „Belferek” w Pile – problem leży wśród tych, którzy byli na naszych uroczystościach i spotkaniach, wspierali nas ale faktycznie nic w naszej sprawie nie robią i nas nie informują jaka jest niemożność działania na najwyższym szczeblu.

Stanisław Kalemba w swoim wystąpieniu zapewnił o niezmiennym stanowisku klubu PSL w sprawie działkowców, Związku i ustawy o ROD. W związku z otrzymanym listem od członków Prezydium naszego okręgu obiecał uczestnikom narady, że złoży do Ministerstwa Infrastruktury interpelację poselską w celu uzyskania informacji o trwających pracach nad nową ustawą i dlaczego bez uczestnictwa przedstawicieli PZD.

Uczestnicy narady przyjęli listy do Prezydenta, Marszałek Sejmu i Premiera Rządu oraz do Ministra Infrastruktury.

 

Andrzej Kierzkowski

Sekretarz OZ PZD w Pile

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.