Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z Czarnkowa spotkali się z Poseł na Sejm RP z Marią Janyska w dniu 16 kwietnia 2012 roku - 17.04.2012

W dniu 16 kwietnia 2012 roku  z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Pile odbyło się w biurze poselskim w Czarnkowie spotkanie Prezesów i członków samorządów rodzinnych ogrodów działkowych miasta Czarnkowa z Posłanką PO Marią Janyska.

Okręgowy Zarząd  PZD w Pile reprezentowali: Prezes OZ PZD Marian Praczyk,  Wiceprezes Maria Fojt i członek OZ Tadeusz Daukszewicz.

Prezes OZ  zapoznał Panią  Poseł z działalnością Związku, problemami ogrodów działkowych ich rolą dla rodzin działkowych i społeczności lokalnej oraz problemami wynikającymi z zaskarżenia naszej ustawy o ROD z 2005 roku do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie całej ustawy jako niezgodnej z Konstytucją RP.

W dyskusji zabrali głos wszyscy przedstawiciele ogrodów, którzy podnieśli temat lekceważenia działkowców przez najważniejsze osoby w naszym Państwie, do których kierowane są listy i apele w obronie  naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z  8 lipca 2005 roku. Poinformowali Panią Poseł, że docierają do działkowców głosy, że w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pisana jest nowa ustawa o ogrodach działkowych oraz przedstawili oczekiwania  działkowców, którzy chcą  w  spokoju uprawiać swoje działki i  wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego oraz nienaruszalności zapisów ustawy o ROD.

Pani Poseł Maria Janyska zapewniła uczestników spotkania, że sprawdzi w Ministerstwie czy prowadzone są prace nad nową ustawą i zbada przyczyny nie udzielenia odpowiedzi na listy od działkowców. O ustaleniach poinformuje Prezesów ogrodów i Okręgowy Zarząd PZD.

 

Tadeusz Daukszewicz

Członek OZ PZD w Pile

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.