Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kancelaria Prezydenta RP potwierdza, że z uwagą zapoznaje się z listami działkowców - 16.04.2012

Od wielu miesięcy działkowcy wysyłają listy m.in. do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Premiera Donalda Tuska. W listach tych wyrażają swoje poparcie dla Ustawy o ROD z 2005 r., której losy ważą się obecnie w Trybunale Konstytucyjnym.  Równocześnie zwracają się z prośbą do najważniejszych osób w naszym państwie, o wsparcie działań mających zachować Ustawę o ROD w niezmienionym kształcie.

Niestety, do liczonych już w setkach listów działkowców, odniosła się jedynie Kancelaria Prezydenta RP. 

Kancelaria Prezydenta potwierdziła, że z uwagą zapoznała się z treścią listów działkowców, zaznaczając, że są one analizowane, a wnioski z nich płynące przekazywane są Kierownictwu Kancelarii. Kancelaria Prezydenta zaznaczyła także, że listy stanowią jedno z ważnych źródeł informacji o problemach oraz oczekiwaniach środowiska działkowców.

Równocześnie Kancelaria Prezydenta przypomniała, że zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym po uchwaleniu ustawy przez Parlament Prezydent RP może ustawę podpisać bądź zawetować, ewentualnie zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Decyzję o podpisaniu bądź zawetowaniu lub skierowaniu do TK przedłożonej ustawy Pan Prezydent podejmuje po dokładnej analizie, uwzględniając przebieg dyskusji w parlamencie i opinie osób zajmujących się danym zagadnieniem z ramienia Prezydenta RP.

W listach nadmienieniono również, że Kancelaria Prezydenta RP rozpatrując pisma, listy i wnioski obywateli nie wykonuje zadań z zakresu administracji publicznej, a podejmowane przez nią czynności w tego rodzaju sprawach nie stanowią czynności prawnych związanych z wykonywaniem administracji publicznej. Dlatego też udzielanie odpowiedzi na listy obywateli nie jest także określone terminami wskazanymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opóźnienia Biura w udzielaniu odpowiedzi autorom nadsyłanej korespondencji są spowodowane dużą liczbą listów codziennie napływających do Kancelarii Prezydenta RP. Zapewniono jednak, że poczta rozpatrywana jest sukcesywnie oraz najszybciej jak tylko jest to możliwe ze względu na nasze możliwości.

Kancelaria Prezydenta podziękowała także działkowcom za ciepłe słowa skierowane pod adresem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

(mz)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio