Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydent Miasta Konina popiera Ustawę o ROD z 2005r. - 16.04.2012

W dniu 11 kwietnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Rejonu Konina. W posiedzeniu uczestniczyli także goście, w tym Prezydent Miasta Konina  Jozef Nowicki, Kierownik Wydziału Geodezji UM Konina Anna Górna, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Sławomir Matysiak, Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jarosław Derdzióski, Naczelnik Wydziału Prewencji Policji w Koninie Tadeusz Jakubek. Stronę Związkową reprezentowali: Prezes OZ PZD w Kaliszu Jerzy Wdowczyk,St. inspektor ds. Inwestycji Józef Michalak, St. Instruktor ds. Ogrodniczych Kazimierz Dominiak.

Głównymi tematami posiedzenia była aktualna sytuacja Związku, zagrożenia dla działkowców wynikające z przygotowywania przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projektu nowej ustawy o ogrodnictwie działkowym, współpraca z władzami Miasta Konina, gospodarka komunalna (wywóz śmieci) oraz bezpieczeństwo działkowców i ogrodów działkowych. Ponadto omówiono przebieg odbywanych zebrań sprawozdawczych w ROD. Prezydent Miasta Konina, były długoletni poseł SLD, aktywnie uczestniczący w uchwaleniu ustawy o ROD w 2005 roku zdecydowanie opowiedział się za dalszym funkcjonowaniem tej ustawy i ogrodnictwa działkowego w dotychczasowych rozwiązaniach prawnych. Zapewnił o dalszej pomocy dla ogrodów działkowych i dalszej współpracy ze Związkiem. Omówił także przygotowywaną nową uchwałę Rady Miasta Konina w sprawie gospodarki komunalnej w mieście.

Działkowcy uczestniczący w posiedzeniu Kolegium poparli zdecydowanie  zasady funkcjonowania ogrodów działkowych. Przedstawiciele Policji omówili współpracę z ogrodami działkowymi w zakresie bezpieczeństwa w ROD i nakreślili plan działania na 2012 rok. Uczestnicy Kolegium przyjęli stanowisko w sprawie obrony Związku i Ustawy o ROD z 2005 roku, które skierowali do Premiera RP Donalda Tuska.

 

 

Pracownik Biura OZ

St. Referent Zenona Marchel

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio