Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy ząbkowiccy na spotkaniu z włodarzami miasta - 13.04.2012

W dniu 12 kwietnia 2012 r odbyło się w Urzędzie Miasta Ząbkowice Śląskie spotkanie władz  miasta reprezentowanych przez Andrzeja  Dominika Przewodniczącego Rady Miasta i Piotra Miernika z-cę Burmistrza  z działkowcami ROD „Wypoczynek" w Ząbkowicach Sląskich. W spotkaniu uczestniczył Prezes Okręgu Sudeckiego PZD.W toku spotkania Przewodniczący Rady i Z-ca Burmistrza poinformowani zostali o obawach działkowców co do przyszłości ogrodów działkowych w świetle zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych  do Trybunału Konstytucyjne oraz rządowych inicjatywach zmierzających do nowych regulacji prawnych funkcjonowania ogrodów działowych.

W środowisku działkowców wywołuje to powszechne  poruszenie i niepokój o los działek i ogrodów oraz obawę utraty dotychczasowych praw ,co niechybnie przyniesie zmiana obecnie obowiązującej  ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Przewodniczący Rady Miasta jak również Z-ca Burmistrza podzielają te obawy uważając, że obecne podstawy prawne rodzinnych ogrodów działkowych są dobre nie widzą potrzeby ich zmiany. Obecnie obowiązująca ustawa  tworzy właściwe warunki  funkcjonowania ogrodów działkowych w przestrzeni miasta, a co jest niezwykle istotne pozwala na  możliwość  korzystania z działek nawet najuboższym mieszkańcom miasta.

Przewodniczący Rady miasta sam będąc rolnikiem uważa, że grunty rolne w miastach a takimi są ogrody  działkowe , winny pozostać w rękach działkowców a więc tych którzy potrafią  je w sposób należyty wykorzystać,bez zmiany obecnych uregulowań prawnych.

Z-ca Burmistrza podkreślił wysoką ocenę  funkcji ogrodów działkowych w mieście i potrzebę zachowania dotychczasowych praw zapewniających trwałość i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych  jako ważnego i istotnego elementu zagospodarowania miasta.

Ogrody działkowe w obecnych strukturach są dobrze zarządzane i właściwie  wypełniają funkcję urządzenia użyteczności publicznej.

Zarówno Przewodniczący Rady jak i Z-ca Burmistrza Miasta zapewnili ząbkowickich  działkowców uczestniczących w spotkaniu, że przedstawią swoje stanowisko do władz państwowych wspierające   starania działkowców o zachowanie  dotychczasowych podstaw prawnych funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

 

                                                                         W.K  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.