Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolejne sto listów do Marszałek Sejmu, a odpowiedzi nadal brak - 10.04.2012

Listy działkowców do Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz można już liczyć w setkach. Tylko w minionym tygodniu (02.04.12-06.04.12) na naszej stronie internetowej pojawiło się sto nowych listów (z ich treścią można zapoznać się klikając w link).

Przypomnijmy. Aktywność działkowców podyktowana jest aktualną sytuacją Ogrodów i Związku. Przed Trybunałem Konstytyucyjnym ważą się losy Ustawy o ROD z 2005r., która zdaniem działkowców jest dobra i powinna zostać zachowana w niezmienionym kształcie. Potwierdzeniem tego jest 620 tysięcy podpisów złożonych w obronie ustawy oraz liczone w setkach listy, stanowiska i petycje w których działkowcy wyrażają swoje poparcie dla Ustawy.

Działkowcy za konieczne uznali także zwrócenie się do Marszałek Sejmu o zabranie głosu w ważnej dla nich sprawie. Niestety, Pani Marszałek Milczy. Bez odpowiedzi pozostawiła wysłany do Niej list otwarty IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD  pod którym podpisało się 430 delegatów wybranych na Zjazd (list wysłano 16 grudnia 2011r). Z brakiem odpowiedzi spotkał się także list Krajowej Rady PZD złożony na ręce Pani Marszałek 24 lutego 2012. Pani Marszałek nie odpowiedziała także na żaden z liczonych już w setkach listów, które na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy wysłali do Niej działkowcy. Każdego dnia do Krajowej Rady napływają kolejne kopie listów. Ich liczba jest najlepszym potwierdzeniem odczuć, jakie towarzyszą działkowcom. Mimo tego, że czują się ignorowani, cały czas wyrażają pewność i nadzieję, że głos milionowej społeczności nie zostanie zlekceważony i Ustawa o ROD zostanie zachowana w niezmienionym kształcie.

(mz)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.