Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jak kończy się współpraca ROD ze stowarzyszeniemi - 06.04.2012

W dniu 31 marca 2012 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w ROD „Sosenka” w Ustrzykach Dolnych. Ogród ten w 2002 roku zerwał kontakty z PZD i podjął decyzję o przynależności do stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie ogrodów działkowych Region Bieszczadzki w Krośnie. ROD „Sosenka” w Ustrzykach Dolnych zajmuje powierzchnię 20 ha  w wieczystym użytkowaniu PZD i posiada 278 członków PZD tj. 218 rodzin działkowych.

Na zebranie została zaproszona Prezes OZ Podkarpackiego Pani Agnieszka Sycz, która uczestniczyła w tym zebraniu wraz z radcą prawnym OZ Podkarpackiego Kamilem Gotkowskim. Na zebranie przybył również Prezes Stowarzyszenia Ryszard Grzebień, który szybko opuścił zgromadzenie, jeszcze zanim się ono rozpoczęło. Dlaczego opuścił zebranie? Czyżby nie miał działkowcom nic do powiedzenia? Dlaczego nie chciał konfrontacji na  takim forum? Jedno jest oczywiste, że taka postawa Prezesa stowarzyszenia potwierdza szereg niejasności i wątpliwości co do funkcjonowania tego stowarzyszenia. Nieobecność osoby, która przez wiele lat twierdziła, że istnienie stowarzyszenia jest zgodne z prawem, utwierdziła działkowców w przekonaniu, iż zerwanie kontaktów z PZD było błędem. Pozostawanie w strukturach stowarzyszenia nie przynosiło ogrodowi żadnych korzyści, a sprawowanie opieki nad ogrodem przez działaczy tego stowarzyszenia było fikcją.

 Prezes OZP PZD Agnieszka Sycz przedstawiła stan prawny ogrodu i działkowców, omówiła sytuację w jakiej znaleźli się działkowcy oraz ROD, zagrożenia wynikające z działań politycznych do których włączyły się stowarzyszenia także  naszego regionu.  Przedstawiła działania Okręgu oraz związku w obronie ustawy oraz działkowców. Podczas dyskusji padły pytania ze strony działkowców m.in. jaki jest ich status prawny, co z działkowcami, którzy otrzymali przydziały działki w okresie działania stowarzyszenia. Członkowie zarządu ROD wyrazili swoje stanowisko iż sytuacja prawna stowarzyszenia od pewnego czasu napawała ich coraz większym niepokojem. Brak polityki finansowej Stowarzyszenia przy bardzo ograniczonym kontakcie z zarządem tego stowarzyszenia nasunęła bardzo dużo wątpliwości co do rozliczeń finansowych, przeznaczania składki zbieranej od ROD. Działkowcy zgodnie i bez żadnych wątpliwości podjęli decyzję w formie uchwały o zerwaniu współpracy ze stowarzyszeniem a nawiązaniu ścisłej współpracy ze Związkiem i przynależności do PZD.     

Na ład i porządek prawny w ogrodzie działkowcy czekali wiele lat. Ich zdecydowana postawa pokazuje, że należy dążyć do poznania prawdy i podjęcia właściwych decyzji.

(A.S.)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.