Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

„Vademecum działkowca „ dla wszystkich ROD oraz instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD - 06.04.2012

Informujemy, że do okręgowych zarządów PZD dotarła już książka „Vademecum działkowca” , która zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady PZD zostanie bezpłatnie przekazana po jednym egzemplarzu wszystkim Rodzinnym Ogrodom Działkowym na wyposażenie bibliotek ogrodowych. Dzięki temu każdy zainteresowany działkowiec będzie mógł  pogłębić swoją dotychczasową wiedzę z zakresu ogrodnictwa działkowego, w tym modernizacji działek. Ponadto książka ta zostanie  także bezpłatnie przekazana wszystkim społecznym instruktorom Społecznej Służby Instruktorskiej, a jest ich w Polskim Związku Działkowców blisko 6 000.  Z pewnością książka ta będzie dla nich cennym przewodnikiem i poradnikiem w swojej społecznej pracy na rzecz działkowców.  

ECH

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.