Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie społecznego aktywu w PZD - 04.04.2012

Zgodnie z zapisami statutu Polski Związek Działkowców jako organizacja społeczna opiera swoją działalność  na społecznej pracy swoich członków.  Potwierdzeniem tego jest stan liczbowy aktywu PZD na poziomie rodzinnych ogrodów działkowych, okręgowych zarządów oraz Krajowej Rady. Polski Związek Działkowców posiada osobowość prawną i działa poprzez swoje organy ustanowione Ustawą oraz statutem. Organami samorządu PZD w rodzinnym ogrodzie działkowym jest Walne Zebranie, Zarząd ROD, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza.

Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 5 lipca 2005r. i statutem PZD Związek prowadzi Rejestr Członków Organów PZD.

Rejestr Członków Organów PZD w części dotyczącej członków organów ROD , a więc zarządu, komisji rewizyjnej oraz komisji rozjemczej z obszaru ich działania prowadzą prezydia okręgowych zarządów, natomiast w części dotyczącej członków organów okręgowych i krajowych prezydium Krajowej Rady PZD.

Prezydium Krajowej Rady PZD informuje, że w strukturach Związku pracuje społecznie:

-  w  4941 rodzinnych ogrodach działkowych  78.307 osób,(w zarządach ROD -31551 osób, w komisjach rewizyjnych – 17818 osób, w komisjach rozjemczych– 16934 osoby oraz w innych komisjach problemowych 12.004 osoby)

-  w organach 26 okręgów  PZD 1261 osób (w  okręgowych zarządach 817 osób, w okręgowych komisjach rewizyjnych 232 osoby , w okręgowych komisjach rozjemczych -212 osób)

w organach krajowych Rady PZD – 76 osób (w Krajowej Radzie -52 osoby, w Krajowej Komisji Rewizyjnej -11 osób i Krajowej Komisji Rozjemczej-13 osób)

W Polskim Związku Działkowców działa Społeczna Służba Instruktorska PZD w ilości 5899 osób, w tym:

Instruktorzy krajowi  SSI– 145 osób, instruktorzy okręgowi SSI- 489 osób oraz instruktorzy ogrodowi SSI – 5265 osób.

Łącznie  więc w Polskim Związku Działkowców społecznie w strukturach  pracuje 85.467 osób. W rzeczywistości liczba ta jest znacznie wyższa, gdyż  nie sposób podać wszystkich osób działających społecznie w komisjach problemowych i doraźnych powoływanych szczególnie w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

J.P.

 

 :

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.