Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posłowie i samorządowcy na spokaniu u gorzowskich działkowców - 04.04.2012

W dniu 02 kwietnia 2012 r. odbyła się narada prezesów ROD okręgu gorzowskiego z udziałem:

  • Wicewojewody Lubuskiego – Janem Świrepo (PSL),
  • Posłów RP
    • Krystyną Sibińską (PO),
    • Elżbietą Rafalską (PiS),
    • Witoldem Pahl (PO)
  • Przewodniczącego Rady Miasta - Jerzym Sobolewskim (PO)
  • Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – Janem Kaczanowskim (SLD).

Celem narady było omówienie sytuacji w jakiej znalazły się ogrody działkowe i Polski Związek Działkowców w związku z zaskarżeniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezes OZ PZD Piotr Wilms szczegółowo omówił zaistniałą sytuację oraz poinformował zebranych, że z informacji, które docierają do działkowców wynika, że rząd prowadzi prace nad nowym projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym.

Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo zapewnił działkowców, że działka była i jest mu bardzo droga oraz iż będzie bronił i wspierał Związek ze wszystkich działaniach. Pan Wojewoda jako długoletni działkowiec w ROD „Piastowski” w Strzelcach Kraj. jest wieloletnim przyjacielem PZD.

Poseł Krystyna Sibińska powiedziała, że nie jest przeciwnikiem ogrodów i Polskiego Związku Działkowców. Oznajmiła, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest dobra, a w przypadku ewentualnych punków spornych należałoby wspólnie zasiąść do rozmów.

Poseł Witold Pahl jako zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP oznajmił, że nic nie wie na temat toczących się prac nad przygotowaniem nowej ustawy. Obiecał, że dowie się wszystkiego w Warszawie i przekaże stosowne informacje Prezydium OZ. Ponadto jako członek podkomisji stałej do spraw Trybunału Konstytucyjnego nie mógł odpowiedzieć dlaczego TK tak długo czeka i nie może zając do tej pory stanowiska w sprawie ustawy o ROD.

 

Poseł Elżbieta Rafalska bardzo serdecznie podziękowała za zaproszenie. Stwierdziła „nie wiedziałam, że PZD jest tak prężnie działającą organizacja w okręgu gorzowskim, że robi tyle dobrego dla ludzi”. Opowiedziała o swoich doświadczeniach z działką i PZD poprzez pryzmat nieżyjącego już ojca. „Mój tata uprawiał działkę we Wschowie jeszcze w wieku 86 lat. Był po wylewie i miał częściowy paraliż. Praca na działce byłą dla niego swoistą rehabilitacją i tym co go trzymało przy siłach i życiu”.  Pani poseł jest zwolenniczka istnienia ogrodnictwa działkowego.

Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski oraz wiceprzewodniczący Jan Kaczanowski od wielu lat są pozytywnie nastawienie do Związku i ogrodów działkowych. Swoim dotychczasowym działaniem potwierdzają to stanowisko. Podkreślili fakt dobrej współpracy na linii Miasto Gorzów Wlkp. – Okręgowy Zarząd PZD.

Wszyscy zaproszeni goście uwydatniali potrzebę dialogu, konsultacji oraz wspólnych spotkań, przekazywania informacji na temat działań i dokonań każdej ze stron. Zadeklarowani wszelką pomoc w sprawach z jakimi zwrócą się do nich działkowcy, jak również chęć organizowania wspólnych happeningów (np. rozdawanie tulipanów mieszkańcom miasta) z udziałem mediów.

Podczas rzeczowej dyskusji zebrani prezesi zadawali wprost pytanie do posłów, aby im odpowiedzieli czy są za, czy przeciwni Polskiemu Związkowi Działkowców? Po co rząd chce zmieniać coś co dobrze funkcjonuje? Dlaczego chce się nam odeprać prawa nabyte wiele lat temu? Każdy z gości przekonywał, że jest zwolennikiem działek i będzie wspierał działkowców i Związek w swoich działaniach.

Podsumowania narady dokonał Prezes OZ.  Podziękował jeszcze raz zaproszonym gościom za przybycie i chęć osobistego zapoznania się z problemami jakie nurtują działkowców, a prezesom za liczne przybycie na naradę.

 

Protokółowała:

Alina Lipiec – członek Prezydium OZ
Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.