Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Częstochowscy działkowcy u Prezydenta Częstochowy - 04.04.2012

 

W  dniu  03.04.2012  roku  w  Urzędzie  Miasta  Częstochowy odbyło  się  spotkanie Prezesa  Okręgowego  Zarządu  Andrzej  Wosik  z  Prezydentem  Miasta  Krzysztofem  Matyjaszczykiem. Tematem  spotkania  była  aktualna  sytuacja  Związku  oraz  dalsza  regulacja  stanów  prawnych  rodzinnych  ogrodów  działkowych. W  spotkaniu  uczestniczyli  również  Naczelnik  Wydziału  Mienia  i  Nadzoru  Właścicielskiego, Miejskiej  Pracowni  Urbanistyczno-Planistycznej, Radca  Prawny  oraz  Sekretarz  Okręgowego  Zarządu.

Prezes  Okręgowego  Zarządu  PZD   Andrzej  Wosik  szczegółowo  omówił  aktualną  sytuację  Związku  dotyczącą  zagrożeń  wynikających  z  wniosku  I  Prezesa  Sądu  Najwyższego  do  Trybunału  Konstytucyjnego. W  dalszej  części  omówił  sytuację  prawną   częstochowskich  ogrodów. Na  35  ogrodów  stan  uregulowany  częściowo  mają  cztery  ogrody  są  nimi  ROD  Mickiewicza, Przyjaźń, 1-go  Maja-Wolność  oraz  Tysiąclecia. Na  ponad  92  ha  gruntów  tych  ogrodów  53  ha  to  tereny  uregulowane  natomiast    39 ha  pozostaje  do  uregulowania. Ponadto  8  ROD  nie  ma  uregulowanego  stanu  prawnego. Powierzchnia  tych  ogrodów  to  ponad  35  ha  uprawianych  przez  prawie  800  działkowych  rodzin.  Pozostałe  23  ROD  występujące  na  terenie  miasta  mają  uregulowany  stan  prawny  poprzez  akty  notarialne  i  wpisy  do  KW. Ponadto  omówiono  sprawy  dotyczące  ochrony  środowiska  oraz  spraw  poszczególnych ogrodów. W czasie  rozmów  ustalono  włączenie  Okręgowych  Dni  Działkowca  do kalendarza  imprez  miejskich – dożynki.

Prezydent  Krzysztof  Matyjaszczyk  podkreślił  dobrą  współpracę  Urzędu  Miasta  z  Okręgowym  Zarządem  PZD  w  Częstochowie. Wyraził  poparcie  dla  działań  działkowców  i  Związku w  obronie  ustawy  i  praw  zagwarantowanych  tym  aktem prawnym. Prezydent  Krzysztof  Matyjaszczyk  wystąpi  z  listem  do  Pani  Marszałek  Sejmu  w  sprawie  poszanowania  praw  nabytych  przez  polskich  działkowców.

Prezydent Częstochowy  zapewnił  o  prowadzeniu  dalszych  prac  nad  regulacją  prawną  pozostałych  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  prawa.  Dotyczy   to  również  istniejącego  od  prawie  30  lat  nie  będącego  w  strukturach  PZD  ogrodu  Walcownik. Obecna przewodnicząca  tego  ogrodu  wyraziła  podziękowanie  dla  Prezydenta  za podjęcie  sprawy  regulacji  stanu  prawnego ogrodu i  poinformowała  o  zamiarze  włączenia  się  użytkowników  ogrodu  do  struktur  PZD.

Na  zakończenie  Prezes  Okręgowego Zarządu  Andrzej  Wosik  składając  życzenia  Prezydentowi  wręczył  wydawnictwo KR PZD. Prezydent  złożył  życzenia  wszystkim  działkowcom.

 

Opracował: Sekretarz  OZ  PZD.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.