Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Działkowców z Posłem na Sejm RP Panem Jarosławem Górczyńskim - 04.04.2012

W dniu 21 marca bieżącego roku w biurze poselskim w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD wraz z reprezentacją Prezesów i Działkowców rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego z Posłem PSL – Panem Jarosławem Górczyńskim.

Podstawowym tematem niniejszego spotkania była aktualna sytuacja Związku w obliczy dwóch wniosków byłego Pierwsza Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wybranych zapisów obowiązującej Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r. względnie całości tegoż aktu.

Pan Poseł został szczegółowo zapoznany z oboma wnioskami oraz ze stanowiskiem PZD w tymże zakresie.

Potwierdził on jak wielką rolę spełniają ogrody działkowe dla społeczności lokalnych – mieszkańców. Jako „zielone płuca” miast oraz swoiste parki są ozdobą i niezbędnym elementem polskiego krajobrazu.

Pan Poseł docenił także osiągnięcia PZD na przestrzeni minionych 30 lat oraz całej idei ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Rodzinne ogrody działkowe określił w swej wypowiedzi mianem „dobra społecznego” – miejsc aktywności i rekreacji dla całych rodzin.

Działkowcy poprzez swoją pracę upiększają tereny miast oraz poszerzają oferty wypoczynku.

Poseł Jarosław Górczyński zadeklarował swoje pełne poparcie dla Związku i podejmowanych przez jego struktury działań celem dalszego funkcjonowania blisko 5 tysięcy ogrodów, zarówno w zakresie lokalnym jak i na szczeblu sejmowym.

Widocznym przykładem powyższego będzie wystosowana przez niego interpelacja skierowana do Ministra Transportu o udzielenie odpowiedzi w zakresie prowadzenia w Ministerstwie prac nad nowym projektem ustawy o ogrodach działkowych i braku konsultacji ewentualnych zapisów z przedstawicielami Związku.

W trakcie spotkania omówiono także problematykę umieszczania ROD w miejscowym planie zagospodarowania Miasta. Stanowisko Pana Posła i w tym zakresie jest zbieżne z oczekiwaniami Działkowców i PZD a sam temat jest Mu dobrze znany, gdyż w latach poprzednich pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

 

                                                                                              Jan Stańczyk

                                                                                          Kierownik Biura OZ

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.