Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

AMW Pozostaje bierna wobec wystąpień Działkowców - 03.04.2012

Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Dębami” w Zegrzu Południowym, znajdujący się na terenie działania Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie, jest w bardzo trudnej sytuacji prawnej, ze względu na to, iż tereny tego Ogrodu zostały wystawione na sprzedaż przez Agencję Mienia Wojskowego, Oddział Terenowy AMW w Warszawie.

        Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 6,4750 ha, oznaczona działką numer 126/104. Na tym terenie urządzonych jest 111 działek rodzinnych, które w spokoju chcieliby użytkować działkowcy z tego Ogrodu.

         Przypominamy, że szerzej pisaliśmy o sytuacji zaistniałej w tym Ogrodzie na stronie internetowej PZD w informacjach z dnia 23 marca 2012 r., 2 lutego 2012 r. oraz 12 października 2011 r.

         Krajowa Rada PZD, Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD w Warszawie oraz zarząd ROD „Pod Dębami” w Zegrzu Południowym, podjęły wspólnie liczne i wielokierunkowe działania po to, aby obronić Ogród przed niesprawiedliwymi społecznie działaniami Agencji. ROD „Pod Dębami” bowiem funkcjonuje od lat 70., a na urządzonych w nim 111 działkach, znajduje się prywatny majątek działkowców i Związku.

         W dniach od 27 marca 2012 r. do 3 kwietnia 2012 r., na tablicy ogłoszeń Oddziału Terenowego AMW w Warszawie, wywieszone było ogłoszenie informujące o tym, że I przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.
Z ogłoszenia wynika, iż cena wywoławcza tejże nieruchomości wynosiła 2 mln zł.

         Działkowcy z tego Ogrodu nie mogą jednak spokojnie wypoczywać na swoich działkach, aktywnie je porządkując po zimie, gdyż liczyć należy się z tym, iż AMW ponownie ogłosi przetarg na sprzedaż terenów Ogrodu, obniżając tylko cenę. Zachodzi pytanie  – o ile i czyj interes będzie realizowany?

         Chęć zysku, którą kieruje się AMW, pozostaje dla nas cały czas niezrozumiała. Zdumiewające jest szczególnie to, iż AMW wystawiła na sprzedaż nieruchomość, na której użytkownikami działek są żołnierze zawodowi, wojskowi emeryci i renciści, pracownicy cywilni wojska i ich rodziny.

Jak można wyżej cenić wartość pieniądza od spokoju i praw działkowców,  dla których często działka rodzinna jest jedyną wartością, którą posiadają i która nadaje sens każdemu dniu? Chcielibyśmy, aby na krzywdzie ludzkiej przestano w końcu żerować i pozwolono działkowcom z tego Ogrodu uprawiać swoje działki wśród 103 pięknych dębów, które tam rosną.

AB

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio