Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Trwają spotkania działkowców z poznańskimi parlamentarzystami - 02.04.2012

Rozpoczęty w minionym tygodniu cykl spotkań działkowców z poznańskimi parlamentarzystami trwa nadal. Tym razem przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD oraz przewodniczący kolegiów prezesów powiatu kościańskiego, dzielnicy Nowe Miasto oraz  dzielnicy Grunwald spotkali się w piątek 30 marca 2012r. z senator RP Panią prof. Jadwigą Rotnicką. Podczas spotkaniu omówiono problemy poznańskiego ogrodnictwa działkowego, które służy 58 000 działkowców i ich rodzinom. Uczestniczący w spotkaniu prezes Okręgowego Zarządu PZD dr Zdzisław Śliwa szeroko omówił uwarunkowania działalności samorządów ogrodów działkowych i relacje miedzy działkowcami i samorządami lokalnymi miast i gmin województwa. Podkreślając dobre, partnerskie relacje pomiędzy większością samorządów wspomniał jednak o trudnościach w porozumieniu się z niektórymi samorządami, które nie do końca rozumieją funkcje społeczne rodzinnych ogrodów działkowych. Odbija się to na funkcjonowaniu poszczególnych ogrodów działkowych, a w konsekwencji na samych działkowcach, którzy nie mając należytego wsparcia w samorządzie wikłani są w wewnętrzne spory. Tak się dzieje w ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu, gdzie przy milczącej aprobacie samorządu nie spieszącego się w załatwieniu ciągnących się przez lata spraw gruntowych, trwa spór działkowców popierających PZD i działkowców chcących oderwać się od Związku i w konsekwencji załatwić swoje partykularne interesy przekształcenia części ogrodu w osiedle mieszkaniowe. Niektórzy z tych działkowców wybudowali na terenie ogrodu domy o powierzchni wielokrotnie przekraczającej obowiązujące normy budowlane. Na szczęście większość samorządów rozumie i popiera działania PZD na swoim terenie, widząc w Związku partnera do rozstrzygania istotnych dla działkowców spraw. W rozmowie poruszono także problem niespójności polskiego prawa pozwalającego na meldowanie rodzin w ogrodowych altanach pomimo, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych wyklucza możliwość wykorzystywania altan do celów mieszkaniowych. W tym kontekście podniesiono również problem mało skutecznej działalności nadzoru budowlanego, którego działalność nie przynosi oczekiwanych efektów, a nic bardziej nie rozzuchwala łamiących prawo jak poczucie bezkarności. Przedstawione uwarunkowania działalności ogrodów działkowych były jednak wprowadzeniem do głównego tematu rozmowy, jakim było zagrożenie zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i w konsekwencji utrata praw działkowców oraz niepewność przyszłości ogrodnictwa działkowego. Przeciągające się oczekiwanie na rozstrzygniecie sprawy konstytucyjności ustawy o rod przed Trybunałem Konstytucyjnym i informacje o pracach nad nową ustawą prowadzonych w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, bez udziału reprezentującego blisko milion polskich rodzin działkowych Polskiego Związku Działkowców niepokoją większość działkowców. Społeczna funkcja ogrodnictwa nakierowana na pomoc wielu środowiskom miejskim, utrzymywanie przez samych działkowców zieleni miejskiej to jedne z wielu argumentów za utrzymaniem dobrego prawa gwarantującego funkcjonowanie i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce, jakim jest  ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Znaczenie ogrodów i ustawy omówili uczestnicy spotkania Sylwester Chęciński, Irena Rogowska i Marian Kaczmarek.  Pani Senator Jadwiga Rotnicka z zainteresowaniem wysłuchała przedstawionych informacji o problemach ruchu działkowego. Przypomniała swoją pozytywną ocenę ogrodów działkowych i zaangażowanie w działania na rzecz utrzymania w mieście zagrożonych ogrodów działkowych. Odnosząc się do obecnych zagrożeń dla przyszłości ogrodnictwa działkowego Pani Senator zobowiązała się do zbadania stanu sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i obiecała zaangażowanie w duchu oczekiwanym przez działkowców w pracach nad wprowadzeniem ewentualnych zmian w prawie dotyczącym ogrodów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Obiecała również poczynić starania w celu wyjaśnienia zaangażowania Ministerstwa Transportu w tworzenie nowej ustawy bez udziału najbardziej zainteresowanych, co jest przejawem złej praktyki legislacyjnej.

Po ponad godzinnym spotkaniu toczącym się w bardzo sympatycznej atmosferze prezes OZ PZD wręczył Pani Senator kopie pism KR PZD i OZ PZD do władz państwowych i Burmistrz Swarzędza oraz zaprosił panią Senator do udziału
w uroczystościach ogrodowych oraz w posiedzeniach organów Związku. Zaproszenia zostały przyjęte z zadowoleniem.

W podobnym klimacie toczyło się poniedziałkowe spotkanie z posłem PO Waldy Dzikowskim. 2 kwietnia br. Pan Poseł przyjął delegację działkowców z prezesem OZ PZD Zdzisławem Śliwą w skład której wchodzili przewodnicząca kolegium prezesów dzielnicy Stare Miasto i zarazem przewodnicząca Klubu Seniora Działkowiec przy OZ PZD Jolanta Mrozik oraz prezes ROD „Relaks 27” Zenon Brzozowski. W odpowiedzi na przedstawione obawy działkowców o przyszłość ogrodów Pan Poseł zobowiązał się do przedstawienia problemu sygnalizowanego na klubie parlamentarnym oraz do wyjaśnienia sprawy prac w Ministerstwie Transportu nad nową ustawą o ogrodach działkowych bez udziału PZD. Zdaniem Pana Posła najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby poczekać na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny wniosku I Prezesa Sadu Najwyższego, a dopiero potem podejmować inicjatywę legislacyjną konsultowana z zainteresowanymi działkowcami.  Pan Poseł zobowiązał się do zbadania sprawy i udzielenia odpowiedzi na nurtujące działkowców pytania do końca kwietnia br.

TAD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.