Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

B. Dąbrowski: "Dlaczego Pan Premier nadal milczy?" - 02.04.2012

  Gdynia, dnia 30 marca 2012 roku

Bogusław Dąbrowski

Członek Polskiego Związku Działkowców

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni

                                                                 

 

                                                                                                  Szanowny Pan

                                                                                                  Donald Tusk

                                                                                                  Premier Rządu RP

                                                                                                  Warszawa

 

 

Szanowny Panie Premierze!

 

 

W „Ratuszu” nr 1045 Informatorze Rady i Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30 marca 2012 roku zamieszczono informację o odbytym w dniach 22-23 marca br. w Kopenhadze Europejskim Szczycie Regionów i Miast z udziałem Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schultza.

W tej informacji zawarto takie oto stwierdzenia: „Uczestnicy Europejskiego Szczytu Regionów i Miast dyskutowali nad możliwościami i kierunkami zrównoważonego rozwoju miast, który uwzględniałby dbałość o przestrzeń miejską, ale także potrzeby mieszkańców – stymulując ich kreatywność i rozwijając talenty.

Zgodnie z deklaracją, podpisaną na zakończenie spotkania, władze lokalne i regionalne powinny dążyć do stworzenia miast ekologicznych, w których zagospodarowanie przestrzenne gwarantuje zachowanie i promowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz architektonicznego. Miasta powinny inwestować w kapitał ludzki, rozwijać nowe technologie, sprzyjać kreatywności swoich mieszkańców, a wszystko po to, by zagwarantować harmonijny rozwój i poprawę warunków życia.”.

Przytoczyłem te stwierdzenia, bo mówi się w nich niezwykle dużo o potrzebach mieszkańców, a przecież nie zaprzeczy Pan, że działkowcy są przede wszystkim mieszkańcami naszych miast i gmin. I jeżeli wiedzą to uczestnicy tego szczytu, to dlaczego ta „oczywista oczywistość” nie dotarła jeszcze do świadomości i umysłów przedstawicieli władzy publicznej, szczebla centralnego.

Dlaczego wciąż i wciąż chcecie państwo uszczęśliwiać nas działkowców na siłę i do tego wbrew naszej woli?

Dlaczego w tajemnicy, w zaciszu swych gabinetów przygotowujecie zmiany nas dotykające bez zasięgania opinii naszego ogólnopolskiego samorządu działkowców Krajowej Rady PZD?

Dlaczego zapominacie, że to my działkowcy dobrowolnie zrzeszeni w naszym narodowym Związku na co dzień realizujemy zasady społeczeństwa obywatelskiego, o którym tak często Pan Premier mówi?

Szanowny Panie Premierze!

Od 22 września 2011 roku, dnia zakończenia II Kongresu PZD członkowie Związku i ich statutowe organy kierują do Pana setki listów zwracając się w nich z prośbą i apelem o wspieranie naszych działań celem zachowania Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku w niezmienionym kształcie.

Działkowcy, pełnoprawni Obywatele RP piszą a Pan Premier milczy!

Czy tak godzi się czynić?

Ja, jeden z miliona 250 tysięcy członków Polskiego Związku Działkowców w dniu 11 lutego 2012 roku skierowałem także do Pana swój osobisty List Otwarty do polityków RP, na który także nie doczekałem się odpowiedzi.

Mój niniejszy list najszybszą i najpewniejszą w dzisiejszych czasach drogą elektroniczną przesyłam także do:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,

- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt,

- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

 

                              Przesyłając działkowe pozdrowienie pozostaję z wyrazami poważania

 

 

                                                                   Bogusław Dąbrowski

   

  

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.