Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Rejonu Ostrowa Wielkopolskiego - 02.04.2012

W dniu 28 marca 2012 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Rejonu Ostrowa Wielkopolskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli  Prezesi ROD z Rejonu Ostrowa Wlkp. oraz zaproszeni goście:
Prezes OZ PZD w Kaliszu         - Jerzy Wdowczyk
St.Inspektor ds. Inwestycji       - Jozef Michalak
St.Instruktor ds.Ogrodniczych   - Kazimierz Dominiak

Posiedzenie Kolegium Prezesów prowadził Przewodniczący Kolegium Pan Lech Kinda – Wiceprezes OZ PZD w Kaliszu.Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu szczegółowo omówił wszystkie aktualne  zagrożenia dla działkowców i ogrodów działkowych, a szczególnie zagrożenia wynikające z przygotowywania nowego projektu ustawy o ogrodnictwie działkowym w Ministerstwie Transportu i Budownictwa.
Zmiany w sprawie funkcjonowania ogrodów wprowadzane w przygotowywanej ustawie pozbawią działkowców dotychczasowych przywilejów, a więc zwolnień podatkowych oraz podporządkują ogrody działkowe gminom, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji wielu ogrodów działkowych, gdyż dotychczasowa ustawa z 2005 roku o ROD zapewniająca działkowcom bezpieczeństwo prawne przestanie obowiązywać.
Duże oburzenie zebranych wywołała informacja o braku odpowiedzi Premiera RP i Pani Marszałek Sejmu na List otwarty uczestników IX Krajowego Zjazdu PZD. Po burzliwej dyskusji zebrani podjęli Stanowisko, które wystosowali do Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP.
Ponadto na Kolegium omówiono szczegółowo kampanię  sprawozdawczą w ROD w 2012 roku, modernizację ogrodów działkowych i działek oraz sprawy bezpieczeństwa ogrodów i działkowców. Uczestnicy posiedzenia zdecydowali, że na walnych zebraniach  sprawozdawczych w ogrodach zostaną podjęte apele i stanowiska w obronie Związku i ustawy z 2005 roku o ROD, które będą przesyłać do władz państwowych.
                                    Pracownik Biura OZ
                                    St.Instr.d/s Ogrodn.
                                    Kazimierz Dominiak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.