Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów ROD z Rejonu Krosztyna - 02.04.2012

W dniu 23 marca 2012 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Rejonu Krotoszyna. Posiedzeniu przewodniczył  Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów ROD .

W posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy Prezesi ROD z Rejonu Krotoszyna oraz:
Wiceprezes OZ PZD w Kaliszu         - Lech Kinda
St.Inspektor ds. Inwestycji              - Józef Michalak
St.Instruktor ds.Ogrodniczych         -  Kazimierz Dominiak

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Pan Marek Kurek reprezentujący Burmistrza Krotoszyna  oraz Naczelnik Wydziału Prewencji  i Ruchu Drogowego Policji Pan Karol Budziński.
Głównym tematem posiedzenia Kolegium Prezesów ROD była aktualna sytuacja Związku, kampania sprawozdawcza w ROD  oraz współpraca PZD z organami samorządowymi.
Wiceprezes OZ PZD Pan Lech Kinda zapoznał zebranych z aktualną sytuacją Związku i działaniami różnych środowisk administracji państwowej m.in. Ministerstwa Komunikacji i Budownictwa w sprawie uchwalenia nowej ustawy o ogrodnictwie działkowym i uchylenie dotychczasowej dobrej ustawy  z 2005 roku o ogrodach działkowych. Uchwalenie nowej ustawy jest działaniem przeciwko dotychczasowemu porządkowi prawnemu regulującemu funkcjonowanie ogrodów działkowych, pozbawienie działkowców wszystkich przywilejów  nabytych przez dziesięciolecia.
Uczestnicy posiedzenia z oburzeniem przyjęli tą informację.
Podjęli Stanowisko, które przesłano do Pani Marszałek Sejmu z powodu braku odpowiedzi na List otwarty Delegatów IX Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Działkowców.
Kierownik Wydziału Pan Marek Kurek,  który reprezentował Burmistrza Krotoszyna zapewnił działkowców o całkowitym poparciu ruchu działkowego w dotychczasowym porządku prawnym.
Przedstawiciel Policji omówili sytuację bezpieczeństwa w ogrodach działkowych i współpracę z zarządami ROD w 2012 roku.Omówiono szczegółowo  przygotowania do  kampanii sprawozdawczej w ROD w 2012 roku.
                                

                                                                    Pracownik Biura OZ
                                                                     St. Referent  Zenona Marchel


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.