Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Posłem Michałem Szczerbą - 30.03.2012

W dniu 26 marca 2012r., na zaproszenie posła PO Michała Szczerby, kierownictwo Okręgowego Zarządu Mazowieckiego spotkało się w jego biurze, w celu przedstawienia naszych obaw i niepokoju, wywołanych walką z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych i Polskim Związkiem Działkowców.

Prezes Okręgowego Zarządu Grażyna Frankę przybliżyła posłowi sytuację w jakiej znalazł się Związek i jego członkowie po złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przez I Prezesa SN. Nasza ustawa jest w wielu przypadkach jedyną tarczą przed bezpodstawnymi likwidacjami ogrodów w naszym mieście. Procesy sądowe o wydanie Miastu St. Warszawie terenów 101 ROD, roszczenia osób fizycznych i instytucji, kwestionowanie naszych dokumentów i praw do ogrodów, to tylko nieliczne przykłady z jakimi boryka się Związek w tym mieście. To musi budzić niepokój.

Pan Poseł jest przyjacielem ogrodów warszawskich. Uczestniczył w naszych uroczystościach i organizowanych w ogrodach wczasach na działkach, rozumie problemy ludzi starszych i potrzeby działkowców, mieszkańców Warszawy. Dlatego przedstawiliśmy zagrożenia dla ogrodnictwa działkowego i działkowców jakie niesie ze sobą wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją naszej ustawy. Zmiany w naszej ustawie to w każdym wypadku pogorszenie się sytuacji działkowców, oraz nałożenie na ogrody kolejnych obowiązków, przede wszystkim finansowych.

Podczas rozmowy uczestnicy wielokrotnie usłyszeli wiele ciepłych słów na temat znaczenia ogrodów dla społeczeństwa, szczególnie w tak wielkim mieście jak Warszawa. Nasza współpraca z PKPS i Ośrodkami Pomocy Społecznej w Warszawie, pomoc osobom starszym , ale przede wszystkim możliwość wypoczynku wśród zieleni oraz integracja pokoleniowa są niezwykle istotne i nie mogą być nie zauważone. Wspólnie uczestniczyliśmy w zakończeniu wczasów na działkach w ROD „Koło II". Pan poseł wśród swoich bliskich ma działkowców i zna problemy nasze i naszych członków.

Dlatego z ogromną satysfakcją przyjęliśmy deklarację o pisemnym wystąpieniu w naszej sprawie przez Pana Posła, liczymy na jego wsparcie i pomoc w obronie naszych praw i racji.

Grażyna Franke
Prezes OZM

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.