Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z zebrania Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Słupsku - 14.03.2012

W dniu  14  marca  2012 roku  odbyło się II zebranie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Słupsku z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rozjemczej, jak również zaproszonych Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania OZ. Frekwencja  członków Okręgowego Zarządu  PZD wynosiła 100%.

Posiedzenie OZ obsłużył  Pan  Bogusław Dąbrowski  Z-ca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej  PZD.

Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu PZD  Wiesław Boratyński, który przedstawił  sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu oraz plan pracy OZ PZD na 2012 r. Sprawozdanie finansowe OZ PZD za 2011 r.  oraz preliminarz finansowy na 2012r, przedstawiła  Pani Gł. księgowa OZ Helena Kościuszenko . Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Pan  Zdzisław Tokarek przestawił wyniki  kontroli sprawozdania finansowego OZ za 2011 r.  i złożył wniosek o jego zatwierdzenie.Okręgowa Komisja Rewizyjna dokonała  również  badania   preliminarzy  finansowych na 2012  i zaopiniowała je pozytywnie.

Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Marian Lewandowski   przedstawił uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego okręgowego zarządu PZD  za 2011 r. oraz planu pracy  OZ i preliminarzy OZ PZD na 2012 r.  jak również przyjęto uchwałę o przyjęciu programu modernizacji działek  oraz przeprowadzeniu powszechnego przeglądu działek  w Rodzinnych Ogrodach Działkowych  w 2012 roku. Zebrani wystosowali list do Pani Ewy Kopacz Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, aby do dyskusji na temat  ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych  do Sejmu  zaproszeni zostali  prawni przedstawiciele  Działkowców , by ich opinia była  wysłuchana i spożytkowana dla  dobra  1 miliona rodzin działkowców.

Zebranie  przyjęło uchwały jednogłośnie. Następnie Pan Prezes Wiesław Boratyński szeroko omówił aktualną sytuację  Związku.  Z-ca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej  uzupełnił informację Prezesa OZ jak również udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na tematy poruszane w dyskusji.

W swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do:

-braku odpowiedzi na list skierowany przez 430 delegatów IX Krajowego Zjazdu do  Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

-zwrócił uwagę zebranych, że działalności Polskiego Związku Działkowców opiera się na działalności społecznej.

- wszyscy członkowie Związku powinni mieć świadomość tego, że  użytkują grunty położone w atrakcyjnych miejscach miast, dlatego muszą one być zagospodarowane i użytkowane z większą dbałością.

-ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych  jest gwarantem istnienia ogrodów dla przeszłych pokoleń dlatego z większą świadomością musimy jej bronić i mieć  świadomość jako działkowcy z przywilejów jakie z niej wynikają.

- poruszono również temat jakie koszty ponosi działkowiec w Związku za użytkowanie działki i jaki jest podział składki członkowskiej oraz jakie koszty ponosiłby działkowiec będąc właścicielem użytkowanej działki /podatek od nieruchomości, podatek od gruntu/. Stwierdzono, że koszty utrzymania działki w Związku są niewielkie.

Longina Ciesielska
członek Prezydium OZ PZD
w Słupsku

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio