Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Czy współmałżonkowie mogą wspólnie użytkować tę samą działkę?Czy w takim przypadku przysługuje im obu prawo uczestnictwa w walnym zebraniu? - 30.03.2012

Według statutu PZD, współmałżonek członka Związku może również nabyć członkostwo w PZD, jeżeli jest osobą pełnoletnią zamieszkałą na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji małżonkowie mogą złożyć deklaracje o nadanie im obojgu członkostwa Związku i przydzielenie tej samej działki. W przypadku ich przyjęcia do Związku wpłacają oni jedno wpisowe i jedną opłatę inwestycyjną, a także pobierana jest od nich jedna składka członkowska. Ponadto małżonkowie będący członkami Związku, opłacają jedną opłatę na potrzeby ogrodu i inne świadczenia uchwalone przez walne zebranie w wymiarze przypadającym na jedną działkę.

         Jak zatem widać, małżonkowie mogą być jednocześnie członkami PZD i współużytkować jedną działkę. W rezultacie każdemu z małżonków przysługują wszystkie prawa członkowskie. Podstawowym uprawnieniem w tym zakresie jest udział w walnym zebraniu rodzinnego ogrodu działkowego. Małżonkowie mogą więc samodzielnie głosować na walnym zebraniu. Nie ma żadnych podstaw, aby odmawiać im tego prawa. Tym bardziej, że przepisy statutu PZD i regulaminu ROD są w tym względzie niezwykle czytelne.


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio