Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Struktury terenowe Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdecydowanie opowiadza się po stronie działkowców - 30.03.2012

Uchwała nr 2
VII Zjazdu Powiatowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Ostrołęce

w sprawie ogrodów działkowych w Ostrołęce i Polsce

  1. VII Powiatowy Zjazd SLD w Ostrołęce zdecydowanie krytycznie ocenia politykę władz samorządowych miasta Ostrołęki wyrażającą się w dążeniu do pozbawienia, blisko 3 tysięcy użytkowników działek, praw nabytych na podstawie wcześniej i obecnie obowiązujących ustaw. Żądanie zwrotu terenów 5 rodzinnych ogrodów działkowych będących we władaniu PZD na podstawie umowy wieczystego użytkowania położonych na terenie miasta terenów zielonych faktycznie otwartych dla całej społeczności, jest ewidentnym świadectwem nieskrywanej ideologizacji działalności Prezydenta Miasta i jego otoczenia.
  2. Równie krytycznie oceniamy zabiegi Kościoła Katolickiego w Ostrołęce zmierzających do zawładnięcia częścią terenów jednego z ogrodów działkowych pod pozorem naprawy krzywd kościoła. Krytycznie oceniamy działania podjęte przez kierownictwa ważkich urzędów i instytucji Państwa Polskiego, I Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższą Izbę Kontroli, Marszałka Sejmu, których jawnym lub źle skrywanym celem jest demontaż i rozbicie dobrze funkcjonującego porządku prawnego w polskim ogrodnictwie działkowym i w samorządnej, demokratycznie działającej organizacji jaką jest Polski Związek Działkowców.
  3. VII Powiatowy Zjazd SLD w Ostrołęce zwraca się do delegatów na Mazowiecki Zjazd SLD, do delegatów na Krajowy Zjazd SLD. do posłów sld i działaczy samorządowych różnych szczebli piastujących mandaty w imieniu naszej partii, o aktywną obronę zagrożonego bytu polskiego ogrodnictwa działkowego, o przeciwstawienie się dążeniu zamienienia kwitnących ogrodów w żelbetonową pustynię.

 VII Zjazd Powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Ostrołęce

Ostrołęka, 17 marzec 2012 r.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio