Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

W dniu 23 marca 2012 obradowało 5.Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD zwołane w trybie nadzwyczajnym - 28.03.2012

W pracach 5. Prezydium OZ udział brali przewodniczący okręgowych komisji: rewizyjnej i rozjemczej.

Obrady nadzwyczajnego Prezydium OZ Toruńsko-Włocławskiego otworzył Prezes Okręgowego Zarządu Pan Ryszard Chodynicki, witając wszystkich przybyłych członków Prezydium i zaproszonych gości.

Prezes OZ zapoznał zebranych z aktualną sytuacją społeczno-polityczną w kraju oraz PZD a także samym Okręgu Toruńsko-Włocławskim, kładąc główny nacisk w swej wypowiedzi na potrzebę obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku i w konsekwencji utraty praw działkowców zapisanych w ustawie oraz niepewność przyszłości ogrodnictwa działkowego, co wzbudza uzasadniony niepokój działkowców i całego naszego środowiska.
Podjęto szereg zadań wśród których głównym jest walka  o zachowanie w stanie obecnym wspomnianej Ustawy o ROD. Prezydium OZ wraz z zaproszonymi gośćmi  ze struktur związkowych wspólnie wypracowało szereg zadań dla obrony Ustawy. Jednym z nich jest kierowanie stanowisk przez indywidualnych działkowców, zarządy ogrodów, komisje statutowe, parlamentarzystów, samorządowców i wszystkich którzy czują potrzebę obrony praw zwykłych ludzi kochających przyrodę i możliwość obcowania ze środowiskiem naturalnym, czyli wszystkim tym, którym zależy na utrzymaniu obecnej organizacji ogrodów działkowych w społecznościach lokalnych.

W dyskusji napiętnowano fakt planowania „za naszymi plecami" zmian w ustawie bez jakichkolwiek konsultacji czy nawiązania wspólnej rozmowy, tak by związek mógł przedstawić swoje argumenty na to, iż uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta RP Ustawa jest konstytucyjna i świetnie służy działkowcom. W związku z powyższym podjęto szereg zadań organizacyjnych, przygotowujących do masowej prezentacji przez ROD naszych osiągnięć, uczestnictwa naszych przedstawicieli w różnych gremiach lokalnych mówiących o potrzebie doskonalenia współpracy, a także przygotowujących okręg do zewnętrznych wystąpień, jeśli taka potrzeba zaistnieje. Obradujący zwrócili też uwagę na konieczność zorganizowania i przeprowadzenia konferencji prasowych w celu poinformowania środki masowego przekazu o podjętych zadaniach a także szerszej prezentacji ruchu działkowego na stronie internetowej okręgu.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio