Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Prezydentem Miasta Sosnowiec - 19.03.2012

W dniu 6 marca 2012 roku z inicjatywy OZ Śląskiego w Katowicach odbyło się w Urzędzie Miasta Sosnowiec spotkanie z przedstawicielami władz miasta. W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Miasta Sosnowiec - Pan Kazimierz Górski, Skarbik Miasta - Pan Janusz Kaczor, Wiceprezes OZ Śląskiego - Pan Michał Krawczyk, Kierownik Działu Terenowo - Prawnego - Pan Mateusz Macianty, Kierownik Delegatury Rejonowej w Sosnowcu - Pan Józef Praszkiewicz, Prezes Zarządu ROD im. Dziekana w Sosnowcu -Pan Zygmunt Markowski, Prezes Zarządu ROD „27 Stycznia" w Sosnowcu - Pan Włodzimierz Pierściński.

Jako pierwszy został poruszony temat aktualnej sytuacji PZD i ustawy o ROD. Pan Prezydent zapytał jak wygląda sprawa zaskarżonej ustawy o ROD w Trybunale Konstytucyjnym i jak wyglądają aktualne działania PZD w świetle zaistniałego sporu. W odpowiedzi na te pytania, Wiceprezes OZ Śl. - Pan Michał Krawczyk przedstawił prowadzone przez organy PZD działania podejmowane w obronie działkowców i ustawy. Pan Prezydent wyraził zaniepokojenie krokami podejmowanymi przez władze centralne przeciwko Ogrodom, gdyż sam dostrzega ich istotną rolę w funkcjonowaniu miast i gmin.

Kolejny temat rozmów dotyczył zwolnień ROD z podatku rolnego. Aktualnie z terenu Miasta Sosnowiec nie zostały zwolnione z przedmiotowego podatku wszystkie ROD. Ma to związek z danymi, które figurują w ewidencji gruntów i budynków. W tej kwestii OZ Śląski wystąpi niezwłocznie ze stosownymi wnioskami. Niemniej jednak Pan Prezydent oświadczył, iż wszystkie ROD z terenu Sosnowca będą zwolnione z podatku rolnego, gdyż miasto nie zamierza „szukać" pieniędzy wśród Ogrodów, a tym bardziej obciążać tym działkowców.

Ostatni temat dotyczył regulacji prawnej gruntów, na których znajdują się ROD. Pan Prezydent wyraził wolę regulowania stanu prawnego gruntów w formie stosownego tytułu prawnego. W obecnej chwili należy zebrać w tym zakresie odpowiednie dokumenty, na podstawie których Rada Miejska będzie mogła podejmować stosowne uchwały, jednak władze miasta uznały, iż w chwili obecnej należy przesunąć te działania na okres jesień -zima 2012/13.

Na zakończenie Pan Prezydent podziękował za spotkanie i życzył powodzenia w obronie PZD i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Opracował Michał Krawczyk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio