Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencja szkoleniowa SSI PZD - 27.03.2012

Problematyką ogrodniczą w Okręgowym Zarządzie Śląskim w tym zagospodarowaniem ogrodów i  działek, szkoleniami i instruktażem, współpracą z instruktorami SSI zajmuje się kolektyw Okręgowej Komisji Szkoleniowej pod bezpośrednim nadzorem Prezydium OZŚl. Oparciem w pracy szkoleniowo-instruktażowej jest naszaktyw w Delegaturach Rejonowych i ROD, stąd  troska  OZ Śl. o jegorozszerzanie, dobrze pojętą specjalizację i podział zadań, orazkształcenie i dokształcanie.

Na terenie OZŚl.działa 11 Ośrodków Szkolenia Działkowców przy Delegaturach Rejonowych, jak również istnieją doraźne ośrodki szkolenia  organizowane przez Delegatury Rejonowe i Kolegia Prezesów.

Działalnością instruktorów objęto wszystkie ROD zapewniając im dostęp do

bieżącej wiedzy ogrodniczej i aktualnych zagadnień związanych z działalnością Związku.

Wszystkie  organizowane szkolenia w swej tematyce obok głównego tematu programowego, są podporządkowane właściwemu funkcjonowaniu i zagospodarowaniu ogrodów  i działek, ich modernizacji, oraz upowszechnianiu programu bieżącej polityki Związku.

W dniu 26 marca w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Działkowców w Bytomiu, odbyła się kolejna Konferencja Szkoleniowa, którejcelem jest wyszkolenie instruktorów, którzy następnie będą samodzielnie prowadzić kursy dla działkowców w ROD.

Wiodącym tematem szkolenia prowadzonym przez doświadczonego naukowca Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach mgr Grzegorza Hoduna, było „Cięcie drzew i krzewów owocowych". Jak zwykle w wyniku dyskusjitematy szkolenia zostały rozszerzone, adotyczyły zainteresowań zebranych z różnych dziedzin ogrodnictwa, nowości ogrodniczych, uprawy roślin i ochrony środowiska oraz zagospodarowania imodernizacji działek.

I część teoretyczną poświęcono tematycznie na omówienie:

starych odmian drzew i krzewów owocowych,cięcie starych drzew owocowych,cięcie młodych drzew owocowych,

II część obejmowały zajęcia praktyczne:

pokaz praktyczny sadzenia drzew,pokaz praktyczny szczepienia i okulizacji,pokaz praktyczny cięcia drzew na działce

Podsumowaniem całości programu, było podjęcie Stanowiska w obronie Związku i rodzinnych ogrodów działkowych, skierowane przez 50 uczestników  Konferencji do Premiera Rządu RP Pana Donalda Tuska.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Okręgowy Zarząd Śląski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.