Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie samorządów ROD Okręgu Pilskiego ze Starostą Czarnkowsko - Trzcianeckim - 27.03.2012

W dniu 26 marca 2012 roku na zaproszenie Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego Wiesława Maszewskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów 16 Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu, komisji statutowych OZ z udziałem Burmistrzów z Czarnkowa - Franciszka Strugały i Krzyża Wlkp. - Zygmunta Jasiewicza. Okręgowy Zarząd PZD reprezentowali na spotkaniu: Prezesa OZ PZD Marian Praczyk, Wiceprezes Maria Fojt, Sekretarz Andrzej Kierzkowski oraz członek OZ Tadeusz Daukszewicz. Zaproszeni na spotkanie parlamentarzyści ziemi pilskiej nie przybyli, ale usprawiedliwili swoją nieobecność, a poseł Stanisław Kalemba przysłał pismo do uczestników spotkania.

Spotkanie poświęcone było ocenie współpracy samorządów ROD i Okręgowego Zarządu PZD z władzami samorządowymi oraz ustawie o ROD z 2005 roku.

Wprowadzenie do dyskusji przedstawili:

-Prezes OZ - Marian Praczyk- odniósł się do współpracy z władzami samorządowymi oraz do zagrożeń wynikających z zaskarżenia ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie całej ustawy, jako niezgodnej z Konstytucją.

- Wiceprezes OZ - Maria Fojt poinformowała o napływających z różnych źródeł informacjach o powołaniu zespołu do opracowania nowej ustawy o ogrodach w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej bez udziału przedstawicieli milionowego Związku. Poinformowała, że w pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele Stowarzyszeń Działkowych o nieznanej liczbie członków. Osoby te zostały pozbawione członkostwa i prawa użytkowania działek za nie przestrzeganie ustawy Prawo budowlane.

W dyskusji głos zabrali:

- Andrzej Kraft - Prezes ROD "J. z Czarnkowa" w Czarnkowie - stwierdził, że jesteśmy jednym Związkiem w naszym kraju, który jest ciągle likwidowany. Inne związki funkcjonują i nikt ich nie likwiduje a działkowcy od 20 lat ciągle bronią swojego Związku. Działkowcy pytają, dla kogo jest ta władza.  Nie chcą reform z góry. Chcą, aby im nikt nie przeszkadzał i nie zmieniał ustawy.

- Stanisław Lemieszka - Członek Prezydium OZ, Prezes ROD "Kolejarz" w Krzyżu- stwierdził, że źle się dzieje, że tworzenie nowego prawa ma się odbywać z udziałem Stowarzyszeń bez nas. Działkowcy jego ogrodu stwierdzają, że ustawa o ROD to jest nasza ustawa. Działkowcy w jej oparciu spokojnie uprawiają swoje działki. Gdy nastąpi zmiana ustawy to wśród działkowców będzie wielkie oburzenie i wielki szum. Zaapelował abyśmy pojechali do Warszawy protestować. Inni jadą i załatwiają. My odbyliśmy I Kongres PZD i się obroniliśmy. Teraz jest inaczej - II Kongres odbył się i zero reakcji ze strony władzy. Poprosił o wsparcie dla naszej ustawy władze samorządowe. Bez waszego wsparcia będzie nam trudno się bronić.

- Zygmunt Czarny - Członek Prezydium OZ, Prezes ROD "Słonecznik" w Trzciance- stwierdził, że po transformacji ustrojowej w naszym państwie ciągle nam się wpiera, że Związek i ogrody to "relikt komuny".  Trwa to już 20 lat. Tak dalej być nie może. Działkowcy maja różne poglądy polityczne, są różnych wyznań religijnych i nikt nikomu nie dokucza. Stwierdził, że ogrody muszą funkcjonować w oparciu o obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku.

-Marian Praczyk- stwierdził, że prezentowany przez Stowarzyszenie ze Swarzędza film w internecie to przekłamania i oszczerstwa.

- Andrzej Kierzkowski - Sekretarz OZ PZD - stwierdził, że w ocenie działkowców samorządy gmin to nasze ważne wsparcie i nasza obrona. Istnienie Związku i zarządzanie przez niego ogrodami jest korzystne dla władz samorządowych. Poprosił władze obecne na sali o wsparcie naszych działań w obronie ustawy.

- Wojciech Urban - Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD - stwierdził, że nie potrafi zrozumieć przyczyn nieliczenia się naszego Rządu ze Związkiem, który jest reprezentantem 1 miliona 250 tysięcy członków, nie rozumie, dlaczego Minister rozmawia z ludźmi nieprzestrzegającymi prawa, dlaczego Premier Donald Tusk nie miał kilku minut czasu, aby spotkać się z nami podczas II Kongresu PZD a miał czas na spotkanie z kibicami. W jego ocenie przyjęto w stosunku do nas scenariusz likwidacji PGR - najpierw zlikwidować należy Związek, aby pozbawić nas działkowców obrony prawnej. Działkowcy sami opuszczą działki. Zaapelował do władz samorządowych o wsparcie działkowców i Związku w obronie ustawy.

- Burmistrz Miasta Czarnków - Franciszek Strugała - poinformował, że ze strony władz samorządowych pomoc będzie. Są to dla Was działaczy i działkowców ważne sprawy. Działka to rekreacja i dodatek do skromnych emerytur. Poinformował, że władze Czarnkowa nie będą zmieniały miejscowych planów zagospodarowania dla ogrodów. Dziś wszystkie ogrody są w mpzp gminy. Wysoko ocenił współpracę ze Związkiem przy częściowej likwidacji ogrodu pod obwodnicę dla miasta Czarnkowa. Dodał, że stanowisko samorządów musi wyzwolić refleksje. Sprawa dotyczy, bowiem ludzi poważnych, dla których działka to jedyna możliwość wypoczynku i spędzenia urlopu. Stwierdził, że warto się bić, aby ogrodów nie rozbijano. Wprowadzenie opodatkowania działkowców podatkiem spowoduje, że działkowców nie będzie stać na posiadanie działki w ogrodzie działkowym. Na koniec swojej wypowiedzi zadeklarował pomoc w obronie Waszej ustawy.

- Burmistrz Miasta Krzyża - Zygmunt Jasiewicz poinformował uczestników spotkania, że wczoraj podczas zebrania działkowców w ROD "Kolejarz" złożył jednoznaczną deklarację poparcia dla ustawy o ROD z 2005 roku. Dodał, że będzie się angażował w obronę ustawy i wspierał nasze działania. Odniósł się do ogrodów działkowych w Niemczech. Stwierdził, że w Berlinie - wielomilionowej aglomeracji ogrody działkowe nie przeszkadzają. Wiele z nich jest w centrum miasta, są gorzej zagospodarowane niż nasze ogrody, ale u nas ogrody w dużych miastach przeszkadzają.

W końcowej swojej wypowiedzi powiedział, że mamy jego pełne poparcie dla naszej działalności, dla ustawy oraz rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, bo to jest potrzebne.

- Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki- Wiesław Maszewski stwierdził, że jak głos samorządowców będzie trafiał do Rządu to będzie się zmieniać. Dodał, że na świecie ogrody działkowe funkcjonują w dużych miastach i nie są dla nikogo przeszkodą. W Polsce natomiast są przeszkodą dla ludzi, którym ciągle jest za mało pieniędzy. Poinformował wszystkich, że będzie wspólnie z Burmistrzami nas wspierał w obronie ogrodów, ustawy i Związku. Zadeklarował, że jeśli będzie taka potrzeba to sfinansuje wyjazd autokarem do Warszawy, aby pokazać nasze i działkowców niezadowolenie z podejmowanych działań wobec ustawy o ROD z 2005 roku.

Samorządowcy skierowali do Premiera Rządu RP stanowisko w sprawie naszej ustawy.

Prezes OZ PZD podziękował władzom samorządowym za współpracę z nami oraz za zrozumienie naszych problemów i wsparcie naszych działań w obronie ustawy i naszego Związku.

Andrzej Kierzkowski
Sekretarz OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio