Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pokazy cięcia w ROD - 26.03.2012

Właściwe cięcie drzew i krzewów owocowych jest istotne nie tylko dla ich dobrego rozwoju i plonowania, ale także ma duży wpływ na estetykę działek i stanowi ważny element ich modernizacji. Niezbędne jest zatem propagowanie potrzeby cięcia i wiedzy na ten temat wśród działkowców.

Apel w tej sprawie do wszystkich okręgowych zarządów PZD wystosował na początku roku prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W całym Związku zostały więc  opracowane i są realizowane programy pokazów cięcia roślin sadowniczych. Pokazy odbywają się w wybranych ogrodach działkowych, tak aby większość działkowców (również z innych ogrodów) miała możliwość uczestniczenia w nich. Każdy pokaz prowadzony jest przez profesjonalnego specjalistę lub odpowiednio przeszkolonego instruktora SSI. Pokaz składa się z części praktycznej i teoretycznej, tak aby uczestnicy poznali nie tylko technikę cięcia ale również znaczenie i potrzebę takich zabiegów.

Również w Okręgu Mazowieckim PZD od początku marca organizowane są liczne pokazy cięcia. Jeden z nich odbył się w dnu 23 marca w warszawskim ROD „Sady Żoliborskie". Pokaz prowadził dr Bolesław Czarnecki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – renomowany specjalista i wieloletni praktyk w zakresie cięcia roślin sadowniczych. W pokazie uczestniczyło ok. 30 działkowców. Na początek wysłuchali oni wykładu opisującego znaczenie i zasady cięcia wiosennego różnych gatunków drzew i krzewów sadowniczych. Następnie grupa  przeszła na teren ogrodu, gdzie na wybranych działkach zostały przeprowadzone praktyczne pokazy. Instruktaż cięcia odbywał się na różnych gatunkach drzew i krzewów, były to m.in. jabłonie, śliwy, brzoskwinie, morele, porzeczki, agresty, borówki wysokie. Dr Bolesław Czarnecki prezentował różne rodzaje cięcia. Najczęściej stosowane było cięcie prześwietlające, mające na celu rozluźnienie korony i dopuszczenie światła do jej wnętrza. Często zachodziła też potrzeba różnego rodzaju cięcia formującego, mającego m.in. na celu utrzymanie dominacji przewodnika czy zagęszczenie korony w dolnych partiach. Zaprezentowano też cięcie sanitarne (usuwanie chorych, uschniętych pędów), korygujące (korekta niewłaściwie ukształtowanej korony) czy odmładzające (silne cięcie pobudzające roślinę do wytwarzania nowych, silnych pędów). Zwłaszcza te dwa ostatnie rodzaje cięcia mają zasadnicze znaczenie dla przywrócenia funkcjonalności drzewa i wpływają na poprawę ogólnego wizerunku działki. Uczestnicy mieli też okazję zapoznać się z różnymi rodzajami narządzi do cięcia oraz ze specyfiką ich zastosowań, a były to m.in.: sekator jednoręczny, sekator dwuręczny, sekator na wysięgniku, piła typu lisi ogon. Podczas pokazu padało wiele pytań, w których działkowcy uzupełniali swoją wiedzę, również z innych dziedzin sadownictwa.

Pokaz odbywał się w miłej atmosferze i spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. A oto niektóre wypowiedzi „działkowców".

p. Maria Korowko:  Pokaz był fantastyczny, oceniam go bardzo pozytywnie. Uczestniczyło sporo działkowców. Nauczyliśmy się m.in. jak ciąć jabłonie, śliwy, morele, a także krzewy owocowe. Takie pokazy są bardzo potrzebne, bo jednak wielu działkowców nie potrafi właściwie ciąć. Pokazy mogłyby być dłuższe i  obejmować również np. cięcie krzewów ozdobnych.

p. Ewa Owińska: Szkolenie było doskonałe i bardzo potrzebne, wyczerpująco został w nim przedstawiony temat cięcia drzew i krzewów owocowych. Mimo, że działkę użytkuję już wiele lat, jednak zawsze miałam kłopot z właściwym przeprowadzeniem cięcia. Takie pokazy organizowane powinny być przynajmniej raz w roku.

p. Tadeusz Przybylski: Jestem bardzo zadowolony. Wszyscy uczestnicy na pewno dużo skorzystali na tym szkoleniu. Bardzo wskazane byłoby regularne organizowanie takich pokazów, nawet dwa razy w roku, również ze względu na nowych działkowców. Warto też uwzględniać w pokazach również rośliny ozdobne, ponieważ coraz więcej działek ma charakter rekreacyjny.

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć z opisanego powyżej pokazu cięcia.

Opracował S. Milewski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio