Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Marszałek Województwa Podkarpackiego o Ustawie o ROD - 23.03.2012

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w dniu 22 marca 2012 r. wzięli udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego panem Mirosławem Karapytą. W czasie spotkania Prezes Okręgowego Zarządu Podkarpackiego przedstawiła możliwe konsekwencje związane ze zmianami lub całkowitym uchyleniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wiele rodzinnych ogrodów działkowych ulegnie likwidacji, a ich grunty zostaną przejęte pod realizację inwestycji, nie tylko celu publicznego, ale i komercyjnych. Działkowcy utracą dotychczas zagwarantowane w ustawie o ROD prawa do użytkowania działek, odrębnej własności majątku znajdującego się na działkach, odszkodowania w razie likwidacji ogrodu i działek. Przedstawiciele OZP podkreślili znaczenie ogrodów jako „zielonych płuc" miast oraz jedynych miejsc aktywnego wypoczynku dla coraz większej liczby niezamożnych obywateli. Przedstawiciele OZP złożyli list do Pana Marszałka z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Marszałek Województwa pozytywnie ocenił ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych oraz rolę i znaczenie ogrodów działkowych dla społeczności lokalnych miast i gmin.

Z zadowoleniem zostało również przyjęte oświadczenie Pana Marszałka, iż Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, którego jest przewodniczącym, zajmie oficjalne stanowisko w sprawie dalszego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w oparciu o obecnie obowiązującą ustawę.

Mirosław Waszkiewicz
/-/
Członek OZP PZD
w Rzeszowie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio