Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

W Gródku próbowano utworzyć stowarzyszenie - 23.03.2012

Na terenie gminy Gródek miało miejsce precedensowe w skali naszego województwa wydarzenie, które obnażyło całą prawdę (pomijaną w wypowiedziach polityków) o przyszłości ogrodów działkowych oraz działkowców po pozbawieniu Polskiego Związku Działkowców prawa użytkowania gruntu i uchylenia ustawy o ROD. Otóż w czerwcu 2010r. ROD „Boryk" w Gródku wystąpił z koncepcją odłączenia się od Polskiego Związku Działkowców i przejścia pod opiekę gminy.

Przybyli na Walne Zebranie urzędnicy gminy w osobach sekretarza oraz pracownika zajmującego się sprawami gminnego zasobu nieruchomości poinformowali, że w pierwszej kolejności działkowcy stracą „parasol ochronny" jaki dają im przepisy ustawy o ROD z 8 lipca 2005r. Oznacza to, że działkowców (już byłych gdyż gmina zmuszona przepisami będzie traktować każdego działkowca indywidualnie tak jak każdego innego obywatela zamieszkującego na jej terenie) zaczną obowiązywać przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Każdy działkowiec będzie zmuszony płacić coroczny podatek rolny, z którego w tej chwili jest zwolniony dzięki ustawie o ROD z 2005r. oraz podatek od nieruchomości -jeśli posiada altankę w wysokości 4 złote za każdy m2.

W momencie odłączenia się ogrodu od PZD i przejęcia użytkowania gruntu przez gminę, musi ona zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeprowadzić przetarg w celu zawarcia umowy dzierżawy, użytkowania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub nieoznaczony. W takiej sytuacji jak wskazała sekretarz gminy Gródek, nie ma pewności, że działkę dalej będzie użytkował jej dotychczasowy użytkownik. Może się okazać, iż wyższą cenę zaproponuje inna osoba, a w przypadku większych miast np. deweloper. Wówczas grunt trafia w ręce tej osoby, która zaproponowała wyższą kwotę. Osoba, która wygra przetarg ma obowiązek wnoszenia na rzecz gminy oprócz wspomnianych powyżej podatków także rocznej opłaty z tytułu najmu lub użytkowania gruntu.

W momencie odłączenia się od PZD ogród przestaje istnieć co skutkuje przeprowadzeniem nowego podziału geodezyjnego. W zdecydowanej większości ROD położone są na jednej lub kilku dużych działkach geodezyjnych, które obejmują całość rodzinnego ogrodu. W momencie przejęcia użytkowania gruntu przez gminę działki należy podzielić, aby każdy działkowiec posiadał swoją działkę geodezyjną. Wynika to z faktu, że (jak już wspomniano powyżej ) gmina zmuszona będzie traktować każdego działkowca indywidualnie. Istotny jest też dojazd do drogi publicznej, który trzeba będzie wyznaczyć (rozporządzenie rady Ministrów z 7.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziału nieruchomości wydane na podstawie art. 100 ustawy o gospodarce nieruchomościami - par. 3 pkt 2 ppkt 6 rozporządzenia). Cała procedura podziału jednej działki geodezyjnej na kilkadziesiąt lub kilkaset mniejszych jest niezwykle kosztowna oraz długotrwała.

Oczywistą rzeczą jest, iż wszelkie koszty w tym sporządzenie umowy notarialnej oraz założenia i wpisu do Księgi Wieczystej pokrywa ten kto ma w tym swój interes prawny, a więc działkowiec.

Obecnie Rodzinny Ogród Działkowy „Boryk" w Gródku nadal pozostaje w strukturach Polskiego Związku Działkowców i rozwija się o wiele dynamicznej niż w okresie poprzedzającym wizytę przedstawicieli Urzędu Gminy. W ostatnim okresie przeprowadził szereg zadań inwestycyjnych w celu zwiększenia atrakcyjności dla potencjalnych nowych działkowców oraz aktywnie uczestniczy w działalności związkowej, za co został w 2011r. uhonorowany przez KR PZD jako jeden z 10 ROD województwa podlaskiego, które otrzymały nagrodę za rzetelne i szybkie przygotowanie informacji do ankiety „Kim są polscy działkowcy".

Sporządził: mgr Krzysztof Fabiszewski
Okręgowy Zarząd Podlaski w Białymstoku

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.