Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Kolejny sukces w sporze ze Stowarzyszeniem Ogród „Biała Brzoza" - 23.03.2012

 W 2007r. powołane zostało Stowarzyszenie „Biała Brzoza" w Woli Prażmowskiej. Odbyło się to podczas walnego zebrania sprawozdawczego, w którym uczestniczyło około 10% całej zbiorowości ogrodu.Właśnie ta niewielka grupa zadecydowała o zmianach wobec pozostałych działkowców. Warto podkreślić ,że zgodnie z przyjętym statutem, celem stowarzyszenia nie było zarządzanie czy choćby administrowanie ogrodami działkowymi. Miało ono działać dla dobra między innymi ekologii. Okręgowy Zarząd Mazowiecki, w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem, powołał Zarząd Komisaryczny w tym ROD. Wielokrotnie podejmowane były próby wezwania Stowarzyszenia do wydania dokumentów i majątku PZD powołanemu w Tm celu Zarządowi Komisarycznemu. W dniu 13 marca 2010r. Zarząd Komisaryczny w 3 osobowym składzie usiłował przejąć dokumentację i majątek ROD „Biała Brzoza". Pomimo powiadomienia stosownym pismem żaden z przedstawicieli Stowarzyszenia nie zgłosił się . Wręcz przeciwnie członkowie Zarządu zostali brutalnie potraktowani przez Zarząd Stowarzyszenia, szarpanie i zniszczenie komórki telefonicznej to tylko przykładowe ciosy. Należy podkreślić, że odbyło się to przy obecności Wójta. Sygnalizowaliśmy już wcześniej jak potrafią działać przedstawiciele Stowarzyszenia. Obelgi malowane na altance jednej z użytkowniczek, dewastowanie mienia , publiczne wyzwiska tylko za zadanie pytania - Czy Zarząd Stowarzyszenia uzyskał stosowne pozwolenie na budowę sieci wodociągowej? Troska o porządek prawny wywołała jedynie negatywne skutki dla samej zainteresowanej.

Związek nie zaprzestał działań prawnych, złożyliśmy doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, ponieważ Stowarzyszenie wprowadziło w błąd szereg urzędów powiadamiając, je że przejęło użytkowanie działek zajmowanych przez PZD. Stowarzyszenie posługiwało się również adresem ogrodu, co stanowi szeroko rozumiane naruszenie własności, zmuszało także działkowców do przystąpieniu do Stowarzyszenia, bezprawnie naruszyło uprawnienia użytkownika w stosunku do dostawców. Te zarzuty potwierdzone zostały 17 załącznikami. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, które niestety umorzyła. Jakie było nasze zdziwienie, gdy 14 września 2010r. otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia prawa użytkowania PZD nieruchomością, przekazaną nam w przeszłości przez Naczelnika Gminy Prażmów. Obecny właściciel gruntu Wójt Gminy Prażmów podjął decyzję o wygaśnięciu prawa użytkowania PZD nieruchomością, zagospodarowaną przez ROD „Biała Brzoza". OZM natychmiast od powyższej decyzji odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego Wójt wydaną decyzję przekazał również Stowarzyszeniu, które nie było stroną w niniejszej sprawie. Odpowiedź okazała się prosta, w budżecie gminy uwzględniono już wpływy z czynszu dzierżawnego, podatku od altan, czy ewentualnej sprzedaży terenu Stowarzyszeniu. To były środki finansowe na które liczyła gmina. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało nasze racje i unieważniło decyzję wójta. Sam zainteresowany nie odwołał się od niej. Natomiast takie odwołanie złożyło Stowarzyszenie, które nie było nawet stroną postępowania. Zdaniem Związku i Samorządowego Kolegium Odwoławczego podmiot ten nie posiadał prawa, aby kwestionować wydaną decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny , po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia, postanowił oddalić to powództwo. Jest to oczywiste i nie może to budzić wątpliwości. Na spornym terenie jest ogród Polskiego Związku Działkowców. Fakt, że arogancja i bezwzględność przywódców Stowarzyszenia utrudnia nam wstęp na teren, nie może stanowić podstawy do rezygnacji. Wiele działań sądowych i administracyjnych jeszcze przed nami i będziemy je prowadzić do końca. Naszym celem jest przywrócenie porządku prawnego w ROD „Biała Brzoza” koło Warszawy.

 Grażyna Franke

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio