Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zarząd ROD "Pod Dębami" z Zegrzu Południowym broni swojego Ogrodu przed AMW - 23.03.2012

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Dębami" w Zegrzu Południowym nie pozostał bierny wobec próby sprzedaży terenów zajmowanych przez ich Ogród, jaką podjęła Agencja Mienia Wojskowego. Oddział Terenowy AMW w Warszawie zamieścił bowiem ogłoszenie w „Gazecie Wyborczej" w dniu 23 września 2011 r., z którego wynikało, iż nieruchomość gruntowa o powierzchni 6,4750 ha oznaczona działką numer 126/104, na której zorganizowany jest ROD „Pod Dębami", wystawiona została na sprzedaż.

Przypominamy, że szerzej pisaliśmy o sytuacji zaistniałej w tym Ogrodzie na stronie internetowej PZD w informacjach z dnia 12 października 2011 r. oraz 2 lutego 2012 r.

Krzywdzące dla działkowców z ROD „Pod Dębami" poczynania AMW spotkały się ze zdecydowaną reakcją ze strony zarówno KR PZD, jak i OZ Mazowieckiego PZD w Warszawie, które wspólnie podjęły działania mające na celu bronę Ogrodu i praw działkowców użytkujących w nim swoje działki.

Aktualnie do Krajowej Rady PZD wpłynęły kolejne informacje od Zarządu ROD „Pod Dębami", z których wynika, że aktywnie broni terenów Ogrodu poprzez działania, które przebiegają aż w trzech kierunkach.

Pierwsze pismo zostało wysłane do Prezesa AMW i Oddziału Terenowego AMW w Warszawie i stanowi wezwanie do usunięcia stanu niezgodnego z prawem polegającego na ogłoszeniu przetargu nieograniczonego o sprzedaży ww. nieruchomości z pominięciem przepisów o warunkach likwidacji ROD wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Zarząd ROD „Pod Dębami" wystąpił również do Urzędu Gminy Nieporęt z wnioskiem o uznanie ich Ogrodu za pomnik przyrody. Na terenie Ogrodu bowiem, obok innych drzew, rosną aż 103 dęby, a ich obwody liczą od 70 do 365 cm. Sąsiedztwo takich drzew oraz ruin znajdujących się na terenie Ogrodu (np. fundamenty starej prochowni), szczególnie mocno nadaje mu urokliwy charakter. Dęby są zdrowe i zadbane. Gdyby pozostawiono je bez należytej opieki i ochrony, to Gmina Nieporęt musiałaby liczyć się z ryzykiem ich degradacji czy całkowitej utraty, a przecież działkowcy tego Ogrodu i mieszkańcy tej gminy czerpią dużą radość z przebywania wśród tak pięknych i potężnych drzew.

Trzecie pismo zostało wysłane przez Zarząd ROD do Wójta Gminy Nieporęt i Rady Gminy Nieporęt i dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym teren Ogrodu został przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną, z czym Zarząd Ogrodu nie chce się pogodzić.

Liczymy na to, że tak zróżnicowane i przemyślane działania Zarządu ROD „Pod Dębami" w Zegrzu Południowym spotkają się z pozytywną reakcją osób, do których są kierowane. Chcielibyśmy, aby działkowcy z tego Ogrodu mogli w spokoju porządkować swoje działki po zimie, korzystać z uroków wiosny i nie martwić się o to, jak długo będą jeszcze mogli użytkować swoje działki.

Mamy nadzieję, że dla władz, do których pisma zostały wysłane, cenniejsze okaże się dobro działkowców pragnących w spokoju pielęgnować roślinność na swoich działkach, dla których przecież niejednokrotnie jest to jedyna dostępna forma aktywnego wypoczynku i możliwość uzyskania świeżych warzyw i owoców, a nie zarabianie pieniędzy na krzywdzie ludzkiej.

AB

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio