Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z władzami samorządu Wałeckiego - 23.03.2012

W dniu 22.03.2012 r. w Starostwie powiatowym w Wałczu na zaproszenie Starosty Bogdana Wankiewicza i Okręgowego Zarządu PZD odbyło się spotkanie z Prezesami ROD z Wałcza . W spotkaniu udział wzięli: Poseł Suski, Z-ca Burmistrza Wałcza Pani Jolanta Wegner, Prezes OZ PZD Stanisław Suszek, członek Prezydium OZ PZD w Koszalinie P. Marek Borowski. Spotkanie poświęcone było:

1 .Ocenie współpracy ROD i OZ PZD z władzami samorządowymi.

2.Ustawa o rod w Trybunale Konstytucyjnym - przedstawienie stanowiska władz samorządowych w obronie naszej ustawy.

Prezes OZ PZD przedstawił informację na temat znaczenia ustawy o ROD z 2005 roku dla działkowców , ogrodów i Związku, podejmowanych działaniach przez działkowców i wszystkie samorządy Związku w obronie ustawy w związku ze złożonym do TK wnioskiem przez I Prezesa SN o stwierdzenie niezgodności całej ustawy z konstytucją RP.

W swoim wystąpieniu Prezes powiedział, że chcemy poznać zdanie władz samorządowych wszystkich miast, powiatów gdzie posiadamy ogrody na temat funkcjonowania ustawy o ROD z 2005 roku, roli ogrodów działkowych i Związku dla społeczności lokalnych. Starosta Wałecki - Bogdan Wankiewicz podkreślił w swoim wystąpieniu , że władze samorządowe będą wspierały ogrody i związek w walce o ustawę o ROD z 2005 roku i zrobią wszystko aby ogrody działkowe były stałym elementem krajobrazu Wałcza.

Pisemne stanowiska Pana Burmistrza i Pana Starosty skierowane do władz państwowych zostaną dostarczone osobną pocztą.

Prezes OZ PZD
Stanisław Suszek

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio