Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD - 22.03.2012

W dniu 28 marca 2012 r. odbędzie się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD. Jeden z najważniejszych tematów dotyczył będzie działań struktur w okręgach mających na celu obronę ustawy i Związku. Jest to sprawa niezwykle ważna, ponieważ w Trybunale Konstytucyjnym ważą się losy Ustawy o ROD, która zdaniem działkowców jest dobra i powinna zostać zachowana w niezmienionym kształcie.

Podczas Posiedzenia KR PZD przedstawione zostaną także sprawozdania finansowe OZ za 2011 rok oraz preliminarze finansowe na rok bieżący. Następnie przedstawiony i omówiony zostanie temat realizacji postanowień statutu PZD i regulaminu ROD. Ponieważ jednym z priorytetów jaki Związek wyznaczył sobie na najbliższą kadencję dotyczy zwiększenia liczby członków Związku ten temat także zostanie szczegółowo omówiony na Prezydium. Następnie przeanalizowana zostanie sprawa stowarzyszeń działających na terenie OZ. W dalszej części omówione zostaną odwołania od uchwał prezydiów OZ, likwidacje ROD, regulacje stanu prawnego ROD, pożyczki z Funduszu Samopomocowego oraz program komputerowy dla ROD. Przewidziano także czas na omówienie spraw różnych.

MZ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio