Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dwudniowe Posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej owocuje ambitnym planem szkoleń na 2012 - 23.03.2012

W siedzibie Krajowej Rady, w dniach 21-22 marca odbyło się dwudniowe, pierwsze w tej kadencji posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca, pani Olga Ochrymiuk.

Komisja omówiła sytuację w jakiej znalazł się obecnie Związek i Ogrody i w oparciu o wyciągnięte nioski sformułowała plan prac na rok 2012. Znaczna ilość problemów wymagających interwencji KKRoz sprawiła, że niezbędne było podjecie uchwały powołującej dwa zespoły orzekające.

W związku ze zmianami w statucie PZD uchwalonymi na IX Krajowym Zjeździe Delegatów PZD konieczna była nowelizacja regulaminu pracy komisji rozjemczych. Projekt zmian opracowany w czasie posiedzenia został przekazany członkom Okręgowych Komisji Rozjemczych w celu konsultacji nowych zapisów. W związku z kluczową rolą komisji rozjemczych dla sprawnego funkcjonowania instytucji związkowych nowy regulamin prac po konsultacjach zostanie uchwalony a następnie zostanie przedstawiony Przewodniczącym OKRoz na szkoleniach. Przyjęty plan prac na rok 2012 zakłada, że szkolenia te rozpoczną się w kwietniu.

KKRoz. rozpatrywało łącznie 14 skarg wniesionych w trybie nadzwyczajnym, z czego 7 zostało ostatecznie rozstrzygniętych, a pozostałe wymagają dalszego opracowania i poszerzenia analizowanych informacji.

Podczas posiedzenia została także podjęta uchwała w sprawie skierowania do Marszałków Sejmu i Senatu, a także Prezydenta, Premiera i ministra Transportu, przewodniczących klubów parlamentarnych listu w sprawie ciągłego ignorowania milionowej rzeszy polskich działkowców przy konsultacjach i pracach w sprawie ustawy o ROD.

Należy podkreślić, co niejednokrotnie było omawiane podczas IX Krajowego Zjazdu Delegatów szczególnie ważną rolę jaką KKRoz pełni w związku zwłaszcza w tych trudnych czasach.

TR

Załącznik plikowy do pobrania

List_KKRoz.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio