Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z posiedzenia Prezydium i aktywu Del. Rej. OZ Śl. PZD - 20.03.2012

Inspiracją do zwołania wspólnego posiedzenia Prezydium i kierownictwa Delegatur Rejonowych Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, była narada Prezesów Okręgowych Zarządów odbyta w Krajowej Radzie w dniach 15 i 16 marca br.

Poza sprawami organizacyjno – statutowymi jednym z najważniejszych tematów posiedzenia było przedstawienie aktualnej sytuacji ogrodów i Związku. Zagrożenie zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i w konsekwencji utrata praw działkowców zapisanych w ustawie oraz niepewność przyszłości ogrodnictwa działkowego,co wzbudza uzasadniony niepokój działkowców i całego naszego środowiska.
Podjęto szereg zadańwśród których głównym jest walka o zachowanie ogrodów działkowych, walka o interesy działkowców, a przede wszystkim praca nad doskonaleniem funkcjonowania ogrodów, praca nad ich zagospodarowaniem. Starano się tak wyznaczać zadania, aby uniknąć działań pozornych, nie przynoszących  nikomu żadnego pożytku. Zadania dla poszczególnych Delegatur Rejonowych, zostały tak sprecyzowane aby znalazły pokrycie w konkretnych  zespołowych bądź indywidualnych zadaniach wszystkich członków naszego okręgu.

Postanowiono kierować listy w obronie Związku i ogrodów do Pani Marszałek Sejmu RP z powołaniem się na list IX Zjazdu, do Premiera powołując się na list II Kongresu PZD, Parlamentarzystów, Samorządowców, Marszałka Woj. i innych, jak również przewidziano organizację spotkań z parlamentarzystami w terenie.
Omawiając przebieg dotychczas odbytych walnych zebrań, potwierdza się że  działkowcy wyraźnie opowiadają się przeciwko zmianom ustawy i niszczeniu jedności naszego ruchu. Planowane zmiany są planowane wbrew naszej woli i poza naszymi plecami, co jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego demokratycznego państwa.

Dyskusja pozwoliła ustalić także inne kierunki działania. Za konieczne uznano: bieżącą modernizację ogrodów i działek  zgodnie z przyjętym Programem Modernizacji Działek w ROD, usprawnienie polityki medialnej, podjęcie działań promujących Związek, usprawnienie komunikacji  - ROD – Delegatury Rejonowe – Okręgowy Zarząd Śląski – Krajowa Rada PZD.

Zebrani opracowali  list, który zostanie przesłany do Premiera Donalda Tuska.

Załącznik plikowy do pobrania

OZ_Slaski_do_Premiera.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio