Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Władze województwa Podkarpackiego zobowiązują się interweniować w obronie Ustawy o ROD - 21.03.2012

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD i Okręgowej Komisji Rozjemczej w dniu 21 marca 2012 r. wzięli udział w spotkaniu z Wicewojewodą Podkarpackim panią Alicją Wosik. W czasie spotkania Prezes Okręgowego Zarządu Podkarpackiego przedstawiła sytuację działkowców i możliwe konsekwencje związane ze zmianą lub uchyleniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wiele rodzinnych ogrodów działkowych ulegnie likwidacji, a ich grunty zostaną przejęte pod realizację inwestycji, nie tylko celu publicznego, ale i komercyjnych. Wszyscy przedstawiciele OZP wzięli udział w dyskusji podkreślając znaczenie ogrodów jako jedynych miejsc wypoczynku dla coraz większej liczby niezamożnych obywateli, emerytów i rencistów, ale także młodych małżeństw, których nie stać na wczasy w zagranicznych kurortach. Przedstawiciele OZP złożyli list do Pani Wicewojewody z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Pani Wicewojewoda pozytywnie oceniła ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych oraz rolę i znaczenie ogrodów działkowych dla społeczności lokalnych miast i gmin. Gruntowna znajomość problematyki ogrodnictwa działkowego, przyczyn obecnie kierowanych ataków na ogrody działkowe i Polski Związek Działkowców, którą wykazała się Pani Wicewojewoda, zostały przyjęte z zadowoleniem przez przedstawicieli władz okręgowych PZD.

Z nadzieją zostało również przyjęte oświadczenie Wicewojewody, iż w sprawie sytuacji ogrodnictwa działkowego podejmie interwencję w Ministerstwie Transportu i Budownictwa oraz przeprowadzi rozmowy z posłami PSL.

Oficjalne stanowisko władz Województwa Podkarpackiego dotyczące potrzeby dalszego istnienia ogrodów działkowych w podkarpackich miastach w ramach dotychczasowych uregulowań prawnych zostanie przesłane do Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD.

Mirosław Waszkiewicz
/-/
Członek Prezydium
OZP PZD w Rzeszowie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio