Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obrady Okręgowego Zarządu Łódzkiego - 12.03.2012

W dniu 12 marca 2012 odbyło, się pierwsze w tym roku, a czwarte w obecnej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD. Uczestniczyli w nim również członkowie okręgowych komisji statutowych. Prezesa Polskiego Związku Działkowców reprezentował pan Marek Pytka -kierownik Wydziału Prezydialno-Prawnego Krajowej Rady PZD. Tematyka posiedzenia poświęcona była sprawozdaniu z działalności OZŁ PZD w roku ubiegłym, zamierzeniom planowanym na rok bieżący i środkom finansowym na ich realizację oraz zadaniom związanym z organizowaniem i prowadzeniem działań modernizacyjnych na działkach w ogrodach. Członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD podjęli pięć uchwał. Pierwsze dwie dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2011 rok. W dwóch kolejnych przyjęto plan pracy i preliminarzy finansowych na rok bieżący. Piąta uchwała określiła założenia okręgowego programu modernizacji działek w ROD. Ich realizacja ma na celu podniesienie estetyki ogrodów, poprawę wizerunku w społeczeństwie i mediach. W dyskusji dominował temat aktualnej sytuacji Związku i konieczności dalszej obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W jej wyniku członkowie OZŁ PZD podjęli apel skierowany do zarządów ogrodów, uczestników II Kongresu PZD i walnych zebrań w ROD o zwiększenie wysiłków i aktywności w działaniach na rzecz zachowania ustawy o ROD. Przypomniano również o dokonaniach II Kongresu PZD i IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz o braku reakcji ze strony władz państwowych na te doniosłe wydarzenia. Wobec powyższego uczestnicy posiedzenia wystosowali dwa listy, skierowane do Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz i Prezesa RM Pana Donalda Tuska o poparcie działań Związku w obronie ogrodów i praw działkowców.

Krzysztof Karnikowski
inspektor ds. terenowo-prawnych

Poniżej załączamy Apel OZ Łódzkiego do Zarządów ROD, uczestnikow II Kongresu i oraz walnych zebrań w ROD w sprawie obrony ustawy o ROD

Załącznik plikowy do pobrania

OZ_Lodzki_APEL.PDF

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio