Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Sztandar dla ROD " Na Wirażu" w Warszawie - 17.03.2012

W dniu 17 marca 2012r. w Centrum Konferencyjnym MON odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Na Wirażu”. W uroczystościach wziął udział Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki. Okręgowy Zarząd  Mazowiecki  reprezentowali: Prezes Grażyna Franke, Wiceprezes Stanisław Zawadka oraz honorowy Prezes OZM  Antoni Kostrzewa.  Zarządowi ROD udało się pozyskać wielu fundatorów sztandaru, którzy wzięli udział w tych tak ważnym  dla ogrodu wydarzeniu. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w uroczystościach wzięli  udział prezesi ogrodów warszawskich, prezentując własne sztandary . Wręczenia sztandaru dokonał Prezes Związku, którego udział w ceremonii był zaszczytem dla ogrodu. Pan Eugeniusz Kondracki wręczając sztandar, oprócz gratulacji, przekazał uczestnikom wiele ciepłych słów pod adresem działkowców i zarządu, którzy wiele wysiłku włożył  w rozwój ogrodu i przygotowanie uroczystości. Prezes Związku przypomniał, że ogród niedawno obchodził swoje  50- lecie, tym samym przyznany sztandar jest ukoronowaniem dorobku i wieloletniej pracy wszystkich członków tej społeczności.  Złotą odznaką „Zasłużony działkowiec”. Odznaczonych została  4 członków PZD w tym ogrodzie,  Z ogromnym wzruszeniem działkowcy przyjęli to wyróżnienie.  W podziękowaniu Prezes ROD „Na Wirażu”  Włodzimierz Sybilski  wręczył Prezesowi Związku bukiet róż i pamiątkową tabliczkę upamiętniającą uroczystość wręczenia sztandaru. Takie tabliczki otrzymali również inni uczestnicy spotkania .

Całej uroczystości towarzyszyła, niestety obawa i niepokój o przyszłość ogrodów, w związku z atakami na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, szczególnie tych zlokalizowanych w Warszawie.

Dlatego Zarząd Ogrodu  zwrócił się do Prezesa Związku z prośbą  o przybliżenie tego tematu. Działkowcy uczestniczący w uroczystościach, chcieli bowiem  pozyskać szeroką wiedzę w tej sprawie.  Pan Prezes przedstawił dotychczasowe działania podejmowane przeciwko naszemu Związkowi. Trudno bowiem inaczej ocenić działania NIK, wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego czy w ostatnim okresie milczenie Pani Marszałek Sejmu RP i Premiera Rządu  na wystąpienia IX Zjazdu Delegatów PZD,  Krajowej Rady PZD,  okręgowych zarządów , zarządów ROD i działkowców. Ogrody warszawskie znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji, ponad 170 procesów o wydanie nieruchomości ,wytoczonych przeciwko Związkowi przez władze Warszawy. Kwestionowanie tytułu prawnego do gruntów zajmowanych przez ogrody, roszczenia do terenów zajmowanych przez działkowców, wyrzucanie ogrodów z planów miejscowych to tylko wierzchołek góry lodowej. Dzisiaj broni nas ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, jej brak to zagłada ogrodów w naszym mieście. Dlatego Prezes Związku zwrócił się z apelem do uczestników o szerokie wsparcie w obronie ustawy.

                                                                                                                                                             Stanisław Zawadka

                                                                                                                                                             Wiceprezes OZM

                                                                                                                                                                             

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio