Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z posiedzenia OZ PZD w Gdańsku - 20.03.2012

W dniu 13 marca 2012 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu w Gdańsku. W posiedzeniu poza członkami OZ udział wzięli Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD, a także przedstawiciel biura Krajowej Rady PZD Anna Kubuj.

Prezes OZ w Gdańsku Pan Czesław Smoczyński przedstawił aktualną sytuację Związku i ogrodów, w tym w Okręgu Gdańskim. Stwierdził, że przed Trybunałem Konstytucyjnym ważą się losy Ustawy o ROD z 2005 roku, która zdaniem działkowców jest w pełni zgodna z Konstytucją RP i powinna być zachowana w niezmienionym kształcie. Świadczą o tym tysiące listów w obronie ustawy, które działkowcy od wielu miesięcy kierują do Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Premiera Rządu RP oraz Marszałka Sejmu RP. Zaznaczył, że społeczność działkowa nie tylko w Okręgu w Gdańsku z niepokojem odbiera milczenie najważniejszych przedstawicieli naszego Państwa, którzy lekceważą, a nawet ignorują głos milionowej społeczności i kierowaną do nich korespondencję pozostawiają bez jakiejkolwiek reakcji.

Stwierdził, że do aktywnej walki w obronie naszej ustawy powinni włączać się wszyscy członkowie statutowych organów Okręgu i ogrodów, i wszyscy działkowcy, bowiem nabyte prawa są realnie zagrożone.

W wyniku dyskusji, uczestnicy posiedzenia skierowali list do Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz, w którym wyrazili niepokój spowodowany brakiem odpowiedzi ze strony Pani Marszałek na list skierowany przez delegatów IX Krajowego Zjazdu. Stwierdzono, że tego rodzaju postępowanie budzi zdziwienie ze strony działkowców i jest wyraźnym brakiem szacunku do milionowej społeczności jaką stanowią działkowcy.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Okręgowy Zarząd w Gdańsku zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2011 rok, a następnie uchwalił plan pracy na rok 2012 i preliminarz finansowy zabezpieczający jego wykonanie.

Omówiona została także kwestia programu modernizacji działek. Jest to przedsięwzięcie niezbędne i konieczne, do którego żadnego działkowca przekonywać nie trzeba. Stwierdzono, że program jest ambitny i trzeba wykorzystać wszystkie możliwe dla Związku środki, tak aby przedsięwzięcie miało widoczny wpływ na poprawę stanu zagospodarowania działek oraz rodzinnych ogrodów działkowych. Zewnętrzny wizerunek naszych ogrodów to najpotężniejsza broń, którą posiadają działkowcy, by móc skutecznie bronić naszego istnienia, dobrego imienia i dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Na zakończenie uczestnicy posiedzenia stwierdzili, że nam działkowcom milczeć już nie wolno w sytuacji, gdy chce się doprowadzić do unicestwienia naszego Związku.

 

 

                                                        Stanisław Kasperek

                                                        Wiceprezes OZ PZD

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio